Minderhedenforum stelt memorandum op voor Vlaamse verkiezingen

Het Minderhedenforum heeft een memorandum opgesteld naar aanleiding van de regionale verkiezingen in juni 2009. Het Minderhedenforum pleit voor een samenleving met gelijke rechten, gelijke kansen en uitkomsten voor iedereen.
De organisatie wil met de Vlaamse regering tegen 1 januari 2010 een overkoepelend Masterplan etnisch-culturele minderheden opstellen om een evenredige en gelijkwaardige deelname van etnisch-culturele minderheden te realiseren in alle sectoren. Jaarlijks moet het plan geëvalueerd worden in het parlement.
Volgens het Minderhedenforum moet de Vlaamse overheid een zero tolerance-beleid voeren tegen directe en indirecte discriminaties en racisme. De minderhedensector moet hervormd worden en als kernopdracht het interculturaliseren van instellingen, voorzieningen en diensten meekrijgen.

Onderwijs en werk


Kinderen uit etnisch-culturele minderheden moeten gelijke onderwijskansen krijgen. De Vlaamse onderwijsinspectie moet erop toezien dat scholen de financiële middelen -voorzien voor gelijke onderwijskansen- ook effectief hieraan besteden en dat de slaagkansen van etnisch-culturele minderheden effectief verhogen. Discriminatie bij inschrijvingen kan niet getolereerd worden.
De tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden moet het speerpunt worden van een breed gedragen maatschappelijk project voor een dynamische en diverse samenleving. Het neutraliteitsprincipe mag geen voorwendsel worden om vrouwen met een hoofddoek tewerkstelling te weigeren.
Bij de Vlaamse overheid moeten meer etnisch-culturele minderheden aan de slag, nu behoort slechts anderhalf procent van het personeel bij de Vlaamse overheid tot een etnisch-culturele minderheid. In zijn beheersovereenkomst met de VDAB maakt de Vlaamse overheid van etnisch-culturele diversiteit een belangrijk punt.

Media


Het beleidsdomein media heeft nog geen geïntegreerd actieplan om te interculturaliseren. TrefMedia, de mediawerking van het Minderhedenforum, moet structureel ondersteund worden. In de beheersovereenkomst met de VRT moeten resultaatsverbintenissen aangegaan worden rond etnisch-culturele diversiteit. Ook private media moeten zorgen voor meer en betere etnisch-culturele diversiteit. De Vlaamse overheid moet een budget ter beschikking stellen voor media-initiatieven van etnisch-culturele minderheden.

Woonwagenbewoners


De Vlaamse overheid moet erop toezien dat lokale besturen afspraken nakomen om voldoende en duurzame doortrekkersterreinen en vaste staanplaatsen mogelijk te maken.
De Vlaamse overheid schaft de taalbereidheid af als voorwaarde voor toegang tot sociale woningen. De overheid moet de ingezette trend naar de aanpak van huisjesmelkers
op de private huurmarkt verder te zetten.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift