Minister Magnette blijft hopen op een mondiaal klimaatakkoord

Minister Paul Magnette houdt vol dat het glas meer dan half vol is, ook al zijn er op de klimaattop in New York weinig opvallende zaken te noteren. ‘Liever een goed compromis dan hoge ambities zonder geen akkoord’, is zijn motto.
  • MO* Minister van Leefmilieu Paul Magnette MO*
Minister van Leefmilieu Magnette vindt de vage toespraak van de Amerikaanse president Obama op de Klimaattop van de VN niet echt teleurstellend. ‘Wie de politieke toestand in de VS correct leest, weet dat Obama vandaag niet in een positie verkeert die hem toelaat om verdergaande uitspraken te doen. De Cap and Trade Act -een nieuwe energiewet- is nog niet eens goedgekeurd in de Senaat, en dus kan de president op de Verenigde Naties moeilijk komen aankondigen dat hij nog verder zal gaan.’
Magnette denkt dat er wel overeenstemming bereikt kan worden over de doelstellingen op lange termijn -een opwarming die niet verder gaat dan 2°C, en dus een vermindering van de CO2 uitstoot van 80 procent tegen 2050- maar dat het misschien moeilijker wordt om in december een akkoord te bereiken over de doelstellingen voor 2020.
De Verenigdse Staten blijven voorlopig duidelijk op het standpunt dat ze een “flexibel akkoord” nastreven, waarin iedereen doet wat hij kan, wanneer hij kan. Dat zou betekenen dat er geen bindend verdrag voor alle landen gesloten wordt, maar eeder een vrijwillig protocol. Is dat voldoende voor de Europese Unie? Magnette: ‘Het beste zou een maximale overeenkomst zijn, maar een compromis is beter dan niets.’ Na de conferentie van Kopenhagen zal de EU een politieke evaluatie maken van de bereikte resultaten en op basis daarvan onder andere bepalen of de EU nu 20 of 30 procent reductie tegen 2020 zal nastreven.
Er is dus sprake van een verandering van het klimaat op de onderhandelingen over de klimaatverandering
Wat minister Magnette vooral hoopvol stemt, is het feit dat de nieuwe Japnse regering duidelijke engagementen neemt die gelijk lopen met de Europese, en het feit dat de opkomende economieën zoals China en India duidelijk beginnen aan te geven welke stappen zij willen zetten en welke engagementen zij willen opnemen. De uitstootverminderingen die zij nastreven, worden weliswaar vooral gekoppeld aan technologische innovaties en worden niet vertaald in absolute vermindering van de uitstoot. Over het algemeen merkt Magnette een versoepeling van de standpunten van de ontwikkelingslanden in vergelijking met de conferentie in het Poolse Poznan vorig jaar in december. Er is dus sprake van een verandering van het klimaat op de onderhandelingen over de klimaatverandering.
De grootste economieën zullen hoogstwaarschijnlijk nog een bijkomende samenkomst hebben in november, waarop ze hun standpunten verder zullen afstemmen op elkaar en op de noden van de wereld. Dat werd deze ochtend al aangekondigd door de Franse president Sarkozy en ook andere relevante regeringsleiders bevestigden dit. ‘We hebben nog drie maanden voor Kopenhagen’, stelt Magnette. ‘Op die tijd kan er nog veel gebeuren.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3098   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur