Monsanto wint omstreden rechtszaak tegen bioboeren

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft Monsanto vrijgesproken in een grote zaak tegen de Amerikaanse Vereniging van Biologische Zaadveredelaars en meer dan tachtig andere aanklagers. Het vonnis is omstreden, omdat het Monsanto de mogelijkheid geeft boeren op wiens velden onbedoeld Monsanto-zaden aanwezig zijn aan te klagen.

  • Monsanto Boeren op wiens grond Monsanto-zaden, zoals deze Vistive Gold sojazaden, wordt aangetroffen, riskeren een aanklacht van de agromultinational. Monsanto

De grote groep aanklagers, waaronder zaadbedrijven, landbouworganisaties en vele Amerikaanse en Canadese familieboeren wilden zich via de rechtszaak beschermen tegen de agressieve patentenstrategie van de agrochemische reus, en wilden het Monsanto moeilijker maken boeren aan te klagen wanneer er op hun velden ggo-zaden van Monsanto gevonden worden.

“Vervuiling”

In totaal klaagde Monsanto al meer dan 140 boeren aan wegens het oneigenlijk gebruik van gepatenteerde ggo-zaden en kwam het in meer dan 700 andere gevallen tot een minnelijke schikking. Geen van de aanklagers was klant bij Monsanto; ze zochten naar eigen zeggen juridische bescherming voor het geval ze buiten de eigen wil om in contact zouden komen met Monsanto’s producten, en hun velden op die manier “vervuild” zouden worden.

Door deze “vervuiling” kan hun handelswaar niet als biologisch worden verkocht. Ook vinden de aanklagers dat Monsanto te agressief patenten claimt, en “eigenschappen van de natuur toe-eigent die vervolgens niet meer volgens de klassieke weg van de veredeling kunnen worden toegevoegd aan een gewas zonder dat de boer daarvoor aangeklaagd wordt”.

Hoewel de rechter oordeelde dat het onvermijdelijk is dat de gepatenteerde zaden ook per ongeluk op akkers van niet-klanten kunnen komen, heeft Monsanto volgens de uitspraak het recht boeren aan te klagen. Monsanto zelf belooft boeren niet aan te klagen als de sporen op hun velden minder dan 1 procent van de totale beplanting bedragen. Verder vindt Monsanto het niet meer dan logisch dat ze de mogelijkheid behoudt om een aanklacht in te dienen, “anders zou zo ongeveer iedereen misbruik kunnen maken van onze zaden”.

De Voorzitter van de Vereniging van Biologische Zaadveredelaars, Jim Gerritsen, reageert ontgoocheld: “Het Hooggerechtshof beseft niet in welke onhoudbare positie onze familieboeren zich bevinden.” Ook Dave Murphy, voorzitter van de ngo Food Democracy Now! vindt dat de Amerikaanse boeren onrecht is aangedaan, en dat “terwijl Monsanto op intimiderende manier het Amerikaanse platteland blijft overheersen.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift