Moratorium op regularisatiedossiers

Het Forum Asiel en Migraties (FAM) vraagt de instelling van een moratorium ten aanzien van de negatieve beslissingen over regularisatieaanvragen, de opsluitingen en de verwijderingen van mensen zonder papieren die het voorwerp kunnen uitmaken van het regularisatiebeleid dat de regeringsonderhandelaars in de nabije toekomst willen ontwikkelen.
In het gemeentelijk stadion van Evere zijn sinds 19 september 31 mensen zonder papieren in hongerstaking om een verblijfsvergunning te bekomen. Het Forum Asiel en migraties (FAM) wil haar bezorgdheid uitdrukken t.a.v. de gezondheidssituatie van de betrokkenen en de gevolgen die hun wanhoopsdaad met zich mee kunnen brengen. Wij hopen dan ook op een spoedige oplossing voor deze dramatische situatie.
Deze actie vestigt opnieuw de aandacht op de noodzaak van een adequate oplossing voor de situatie van mensen zonder papieren. Niet enkel in Evere, maar ook op andere plaatsen zijn er duizenden mensen die wachten op de invoering van een concreet en adequaat regularisatiebeleid. In het deelakkoord ‘asiel en migratie’ van de regeringsonderhandelaars werden maatregelen opgenomen die een vooruitgang betekenen. Toch werden bepaalde doelgroepen vergeten en geeft het aangeboden kader geen volledige rechtszekerheid voor de betrokkenen. Ondertussen vrezen vele mensen hun opsluiting in een gesloten centrum of hun verwijdering van het grondgebied.
In afwachting van de uitvoering van de maatregelen van het deelakkoord van de toekomstige meerderheid, lopen vele mensen – die morgen misschien geregulariseerd zullen worden – immers het risico een bevel om het grondgebied te verlaten te ontvangen of verwijderd te worden. Daarom vragen wij aan de huidige minister van Binnenlandse Zaken,  de heer Patrick Dewael, en aan de onderhandelaars van de toekomstige oranje-blauwe coalitie waar hij deel van uitmaakt, een moratorium in te stellen op negatieve beslissingen inzake regularisatieaanvragen, alsook op de opsluiting en verwijdering van vreemdelingen die in aanmerking kunnen komen voor de regularisatiemogelijkheden die worden aangebracht in het deelakkoord.
Het deelakkoord stelt regularisaties in het vooruitzicht van bepaalde categorieën mensen zonder papieren. De onderhandelaars willen personen regulariseren die drie jaar (gezinnen met kinderen) of vier jaar (alleenstaanden) in de asielprocedure zitten. Bovendien willen ze ook een regularisatie toekennen aan vreemdelingen die een asielaanvraag indienden, en daarna een beroep bij de Raad van State en/of een aanvraag tot regularisatie indienden en daardoor vier jaar (gezinnen met kinderen) of vijf jaar (alleenstaanden)  halen in de combinatie van procedures. Andere criteria voor regularisatie blijven onduidelijk en zullen worden omschreven in een ministeriële omzendbrief. Tenslotte wil men ook vreemdelingen die hun verblijf in België kunnen aantonen sinds 1 januari 2006 et een concreet werkaanbod hebben een verblijfsvergunning toekennen.
Teneinde een duidelijk signaal te geven aan de personen op wie deze maatregelen betrekking hebben, herhaalt FAM haar vraag aan Minister van Binnenlandse Zaken en onderhandelaar Patrick Dewael, opdracht te geven om tot nader order geen negatieve beslissingen te nemen in regularisatiedossiers en te voorkomen mensen uit te wijzen en op te sluiten die een eerlijke kans moeten krijgen in het nieuwe regularisatiebeleid dat vervat zit in het akkoord.
Forum Asiel en migraties

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3306   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift