Moslims 'nieuwe onderklasse' in India

Moslims worden systematisch uitgesloten en gediscrimineerd in India. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Indiase overheid. Het nog niet officieel gepubliceerde rapport deed al veel stof opwaaien in het land dat zichzelf lange tijd zag als toonbeeld van cultureel-religieus pluralisme.
Uit verhalen in de media, gebaseerd op gegevens uit het onderzoek, blijkt dat moslims in India op verschillende niveaus met discriminatie te maken hebben. Moslims zijn de grootste religieuze minderheid in het land.

“Afgaand op wat we tot nu toe in de media hebben gezien, heeft het comité een trieste en schandelijke waarheid boven water gehaald”, zegt Mohammed Hamid Ansari, voorzitter van de officiële Nationale Commissie voor Minderheden en voormalig ambassadeur van India bij de Verenigde Naties. “De waarheid is dat moslims India’s nieuwe onderklasse zijn. Ze zijn slechter af dan de rest van de bevolking als het gaat om toegang tot publieke diensten, onderwijs, huisvesting, inkomen, sociale mobiliteit en werk”, aldus Ansari. “Onderzoekers weten dit al heel lang, maar het wordt nu volop duidelijk.”

Moslims maken 13,4 procent van de Indiase bevolking van ruim een miljard mensen uit. Ze zijn ondervertegenwoordigd in scholen, universiteiten, overheidsbanen en het parlement. Van de overheidsbanen gaat maar 4 tot 6 procent naar moslims.

In sommige opzichten zijn moslims zelfs slechter af dan de dalits, de kastelozen, die eeuwenlang door de hogere kasten werden gediscrimineerd. Moslims zijn in ieder geval slechter af dan de lagere en middelste kasten van de kastenhiërarchie, als het gaat om onderwijs, werk, armoedeniveau en landbezit.

Slechts 80 procent van de moslimjongens in steden gaat naar school, tegen 90 procent van de dalits en 95 procent van de anderen. In 1965 ging 72 procent van zowel de moslim- als dalitkinderen in de steden naar school.

In plattelandsregio’s gaat 68 procent van de moslimmeisjes naar school, tegen 72 procent van de dalitmeisjes en 80 procent van de anderen. De verschillen tussen moslims en dalits groeiden de afgelopen decennia: in 1965 ging 52 procent van de moslimmeisjes naar school, tegen 40 procent van de dalitmeisjes. In dorpen was dat respectievelijk 32 en 19 procent.

Als het om werk gaat, hebben moslims vaak te maken met discriminatie. De onderzoekers verzamelden gegevens uit twaalf staten, waar moslims in totaal 15,4 procent van de bevolking uitmaken. Voor slechts 5,7 procent van de overheidsbanen in die regio’s waren moslims aangeworven. De ondervertegenwoordiging is nog groter in staten waar moslims talrijker zijn. In West-Bengalen maken moslims 25,2 procent van de bevolking uit, maar ze bezetten slechts 4,2 procent van de overheidsbanen.

Slechts op één plaats zijn moslims oververtegenwoordigd: in de gevangenissen. In Maharashtra bijvoorbeeld, waar moslims 10,6 procent van de bevolking uitmaken, is 40,6 procent van de gedetineerden moslim. In de regio Delhi is dat respectievelijk 11,7 en 27,9 procent.

“De cijfers uit het rapport laten weinig heel van de claim dat India succesvol is in het bestrijden van interreligieuze verdeeldheid en integratie”, zegt Rajiv Bhargava, politiek wetenschapper van het Centrum voor de Studie van Ontwikkelende Samenlevingen in Delhi. “Die claim kreeg al een tik door de hindoebeweging die zich in het midden van de jaren tachtig tegen de Babrimoskee keerde en door de verkiezing van de internationalistische Bharatiya Janata Partij in 1998. Daarna volgden nog gewelddadige conflicten tussen moslims en hindoes in Gujarat.” Bij de conflicten in Gujarat kwamen naar schatting 2.000 mensen om. De meeste slachtoffers waren moslim.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift