Moslimvrouwen waren eerste doelwit in Gujarat-pogrom

De verkrachting van moslimvrouwen tijdens de
fanatieke hindoe-agressie in Gujarat van afgelopen maand gebeurde op grote
schaal en was een systematisch gegeven. Tot die conclusie komt het
Vrouwenpanel, een zeskoppig onderzoeksteam dat in dorpen en steden in de zes
districten van de deelstaat getuigenissen optekende van moslims die de
pogrom overleefde. Het rapport van het onafhankelijke onderzoeksteam is een
verzameling ijzingwekkende getuigenissen. Journaliste Farah Naqvi, één van
de onderzoekers, vergelijkt de gebeurtenissen in Gujarat met de etnische
zuiveringen in Bosnië, toen verkrachting van moslimvrouwen als
oorlogstactiek werd toegepast.


Precies zes weken na het begin van de aanvallen tegen moslims in de Indiase
deelstaat Gujarat is de omvang van het debacle nog steeds niet duidelijk.
Zeker meer dan 700 moslims - volgens sommigen een veelvoud van dat cijfer -
werden vermoord als wraak voor de dood van 59 hindoes bij een aanslag op een
trein met hindoe-militanten. Die aanslag vond plaats op 27 februari in het
station van Godra, een stad in Gujarat. De dagen en weken nadien namen
radicale hindoes massaal wraak. In wat achteraf een georganiseerde
wraakactie lijkt te zijn, werden duizenden moslims aangevallen en uit hun
huizen verdreven. In de deelstaat wonen nu meer dan 100.000 mensen in
vluchtelingenkampen.

Het Vrouwenpanel, dat bestaat uit leden van verschillende
vrouwenorganisaties, bevat getuigenissen van vrouwen die verkrachtingen en
moordpogingen overleefden. De massa achtervolgde ons met brandende
autobanden nadat we uit onze huizen werden verdreven, vertelt ooggetuige
Kulsum Bibi in het rapport. We zagen hen de 16-jarige Mehrunissa uitkleden.
Daarna deden ze hun eigen kleren uit en verkrachtten ze de meisjes op
straat. We zagen hoe ze de vagina van één meisje opensneden. Daarna werden
hun lichamen verbrand.

Bibi is één van de 10.000 vluchtelingen in het Shah-e-Alam in de stad
Ahmedabad. Velen van hen kunnen niet meer terug omdat hun huizen geplunderd
of afgebrand zijn. Zelfs als hun huizen hersteld zijn, kunnen ze niet meer
naast buren leven die hun vrouwen en dochters onzegbare dingen hebben
aangedaan, zegt Syeda Hameedex, ex-lid van de Nationale Commissie voor
Vrouwen (NCW) en nu werkzaam bij het Forum voor Moslimvrouwen.

Sultani, een andere overlevende, getuigt hoe ze ontsnapte aan een woedende
menigte in de laadbak van een truck. Toen het voertuig omkantelde, werd de
vrouw alsnog gevat en door verschillende mannen verkracht terwijl ze haar
tweejarig zoontje in de armen klemde.

Sheba George, die werkt voor de vrijwilligersorganisatie ‘Sahrwaru’, vertelt
dat sommige vrouwen helemaal naakt aankwamen in het Shah-e-Alam kamp. Ze
hadden verwondingen en vertoonden sporen van seksueel misbruik. Bij één
meisje moesten houten splinters uit de schaamstreek worden verwijderd .

De vrouwen in het rapport getuigen hoe ze buren, vrienden en collega’s met
wie ze jaren geleefd en gewerkt hadden, herkenden onder hun agressors. Een
vrouw die Bilkees heet, werd verkracht en voor dood achtergelaten maar kon
de daders met naam en toenaam aanwijzen in een proces-verbaal dat werd
afgenomen in het district Dahod. De getuigenis is een uitzondering werd pas
opgetekend op aandringen van de vrouwelijke districtsmagistraat, Jayanti
Ravi.

In de overgrote meerderheid van de gevallen weigerde de politie de klachten
te registreren. De weinige getuigenissen vermelden enkel een naamloze massa
als dader, stelt het rapport van het Panel. Vele slachtoffers van
verkrachtingen werden gewoon in brand gestoken om de bewijzen uit te
wissen, zegt panellid Farah Naqvi. De verkoolde lichamen werden in het
station van Ahmedabad publiekelijk tentoongesteld - een verwijzing naar de
gebeurtenissen in Godra.

Het is normaal de taak van de de Nationale Mensenrechtencommissie (NHRC),
een overheidsorgaan, om schendingen van de mensenrechten te onderzoeken,
maar zes weken na het begin van de rellen heeft de commissie nog geen enkel
rapport uitgebracht waarin het geweld op de vrouwen in Gujarat wordt
beschreven. Dat is wel het geval in een onafhankelijk Burgerrapport, een
rapport voor de Commissie voor Minderheden en de All-India Democratic
Women’s Association, die gelinkt is aan de Communistische Partij van India.
Het Hooggerechtshof heeft een apart onderzoek bevolen.

Daarin zal ook de rol van de regionale overheid in de crisis aan bod moeten
komen. De NHRC heeft de regering van Gujarat al een gebrek aan
intelligentie verweten omdat ze de toestand uit de hand liet lopen. Het
rapport van het Vrouwenpanel geeft daar een sprekend voorbeeld van. De
fundamentalistische krant ‘Sandesh’ kon fictieve verhalen afdrukken over
hindoe-vrouwen die werden ontvoerd en verkracht in moskeeën. In het rapport
vertellen verschillende ooggetuigen dat de groepjes die moslimvrouwen
lastigvielen naast zwaarden ook kopijen van de ‘Sandesh’-editie met het
bewuste verhaal droegen. Op de voorpagina stond de kop ‘Khoon ka Badla
Khoon’ (Bloed voor bloed). In het bloedbad van Gujarat waren vrouwen het
doelwit, concludeert Farah Naqvi. Het blad ‘Sandesh’ gebruikte bewust
beelden van verkrachtte vrouwen om geweld tegen moslimvrouwen aan te
wakkeren.

Volgens sommige waarnemers stimuleerde deelstaatpremier Narendra Modi de
agressie. Modi verklaarde bij herhaling dat het geweld een natuurlijke
reactie was op de aanslag in Godhra, waarbij 59 hindoes omkwamen. Modi en
de BJP-partij waartoe ok premier Vajpayee behoort, sturen aan op vervroegde
verkiezingen in Gujarat. Ze hebben er volgens waarnemers alle vertrouwen in
dat de hindoe-meerderheid voor de BJP zal stemmen, nog steeds uit
verontwaardiging over de aanslag in Godhra.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2836   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift