Mostar, opnieuw een verdeelde stad

Mostar zit al sinds oktober 2008 zonder burgemeester. De lokale Bosniakse en Kroatische partijen in de Bosnische stad worden het maar niet eens over de benoeming. Veertien pogingen om een consensus te vinden leverden niets op.
  • Kristof Clerix Hommeles in Mostar: 'Een waarschuwing voor het hele land.' Kristof Clerix
Gevolg: de begroting voor 2009 raakt niet goedgekeurd en leerkrachten, brandweermannen en ambtenaren van allerhande overheidsbedrijven zitten al maandenlang zonder loon. Het Office of the High Representative (OHR), dat de internationale gemeenschap vertegenwoordigt in Bosnië-Hercegovina, is financieel moeten bijspringen.
‘De administratie van Mostar is in verval’, schreef de International Crisis Group (ICG) eind juli in een briefing. ‘De crisis heeft zijn wortels in etnische demografie, de recente conflictgeschiedenis en stadswetten die een afspiegeling zijn van de machtsdelingsprincipes van Bosnië-Hercegovina’, aldus de ICG. ‘De Kroatische meerderheid in Mostar zet zich af tegen die regels, die ze “illegitiem” noemt en “opgelegd door het buitenland”.’
Het dieperliggende conflict gaat volgens de ICG over de plaats van de Kroatische gemeenschap in Bosnië, en over hoe meerderheidsbeslissingen en minderheidsrechten kunnen samengaan in een multi-etnische samenleving. Een duurzame oplossing voor de politieke spanningen in Mostar ligt volgens de ICG dan ook niet binnen de stadsmuren, maar op nationaal niveau.
De organisatie pleit ervoor dat de lokale en nationale politici in Bosnië-Hercegovina zelf tot een oplossing komen, zonder ingrijpen van de internationale gemeenschap. Ook het Office of the High Representative denkt er zo over: ‘We verwachten van de lokale politieke partijen dat ze intensief werken om een oplossing te vinden, ook over verdere samenwerking in de toekomst’, aldus OHR-woordvoerder Mario Brkic.
De kapotgeschoten brug in Mostar was een van de symbolen van de bloedige oorlog in Bosnië begin jaren negentig, waarin Serviërs, Kroaten en Bosniakken het tegen elkaar opnamen. Intussen is de brug al lang weer hersteld, maar verzoening brengen tussen bevolkingsgroepen die elkaar naar het leven stonden is een werk van veel langere adem. De International Crisis Group noemt de spanningen in Mostar een ‘waarschuwing voor het hele land’.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur