MPR maakt balans op van één jaar Megawati

De Indonesische regering staat voor een
vuurproef: vanaf vandaag (donderdag) komt in Jakarta de Consultatieve
Volksraad (MPR) samen, het hoogste wetgevende orgaan in Indonesië. De
instelling is er eigenlijk om de grote lijnen van het toekomstige beleid
uit te tekenen, maar lijkt nu vooral van plan de één jaar oude regering van
president Megawati Sukarnoputri duchtig op de rooster te leggen over alles
wat fout loopt op de archipel.


De 700 leden van de MPR vergaderen tien dagen lang. Ze moeten zich onder
meer buigen over uiteenlopende plannen voor ambitieuze politieke
hervormingen. Zo gaan er stemmen op om van Indonesië een federale staat te
maken misschien de aangewezen manier om de misnoegde regionale besturen
meer speelruimte te geven en de eilandstaat toch bijeen te houden. Sommige
islamitische partijen en groepen willen ook de grondwet uit 1945 aanpassen
om plaats te maken voor de sharia, de islamitische wet, al lijkt daarvoor
geen meerderheid in zicht. Andere politici zouden dan weer graag al in 2004
directe presidentsverkiezingen georganiseerd zien nu wordt het
Indonesische staatshoofd nog door het parlement gekozen.

Maar waarnemers vrezen dat die strategische discussies te kort zullen
komen. “Dit zijn essentiële vragen waarover goed en gewetensvol zou moeten
worden nagedacht,” vindt Musjaffa Maimun van de niet-gouvernementele
organisatie Parliament Watch Indonesia (Parwi). “Maar ik betwijfel of de
MPR-leden de taak aankunnen. “We staan voor grote problemen, maar het
parlement zit vol met incapabele en zelfzuchtige politici met oogkleppen
op.” Dat probleem is des te vervelender omdat de MPR voortaan elk jaar zal
bijeengeroepen worden tijdens het bewind van Soeharto vergaderde de
hoogste instelling slechts om de vijf jaar. Sommige commentatoren noemen de
gebrekkige functionering van de MPR een logisch gevolg van een
democratiseringsproces dat nog in volle gang is. Vorige week werden er in
Indonesië twee nieuwe partijen opgericht, wat het totaal op 180 brengt.
Tijdens de dictatuur van Soeharto was er maar een handvol politieke
formaties toegelaten, en het plotse wegvallen van die beperkingen in 1998
heeft ervoor gezorgd dat er nu veel kaf tussen het koren zit.

De vandaag begonnen bijeenkomst van de MPR, die plaatsvindt tegen een
achtergrond van toenemende frustraties bij de bevolking over de slabakkende
economie, de blijkbaar onuitroeibare corruptie en politici die geen oog
hebben voor het algemeen belang, lijkt vooral te zullen uitlopen op een
harde evaluatie van de huidige regering. Megawati nam één jaar geleden het
presidentschap over van de wegens corruptie en incompetentie afgezette
Abdurrahman Wahid, maar de Indonesiërs hebben niet het gevoel dat de nieuwe
regering meer grip heeft op de gebeurtenissen. “Er zitten intelligente
mensen en zelfs economische experts in het kabinet. We hebben een regering,
maar niemand regeert,” stelt Kusna Ardiwinata, een zakenman uit Jakarta.

De vergadering van de MPR begint met een verslag Megawati en haar ministers
over wat de regering het voorbije jaar bereikt heeft. De regeringsploeg
verwacht harde vragen over de economie en de onrust in gebieden als Atjeh,
de Molukken en West-Papoea. Niet alle bestuurders zijn daar gelukkig mee.
“We hebben de indruk dat we moeten terechtstaan,” zegt een hoge ambtenaar
uit het ministerie van Financiën. “Maar als we naar oplossingen vragen voor
de problemen waar het land voor staat, blijkt dat de
volksvertegenwoordigers het zelf ook niet weten.”

Het oordeel over het eerste jaar van president Megawati is overigens niet
onverdeeld negatief. “Er is meer politieke stabiliteit, de koers van de
roepia is verbeterd en de overheid doet meer om de wetten in het land te
doen naleven,” vindt de econoom Arif Ariman. Volgens hem heeft de regering
kansen gemist om te economie te doen profiteren van de verbetering van dat
klimaat. Maar dat is geen reden om de regering af te maken “de leden van
de MPR worden tenslotte geacht advies te geven.”

Volgens de Indonesische Bureau voor de Statistiek zal de groei van
Indonesische economie dit jaar afnemen tot 2,15 procent een voelbare
achteruitgang in vergelijking met de 3,4 procent van vorig jaar en de 4,8
procent het jaar daarvoor. Dat betekent ook dat er dit jaar slechts naar
schatting 1,5 miljoen nieuwe banen zullen bijkomen slechts de helft van
het aantal dat jaarlijks nodig is.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift