München begint met islamonderwijs in het Duits

Vanaf het begin van het schooljaar kunnen de leerlingen van een basisschool en een middelbare school in München islamlessen krijgen in het Duits als ze daarvoor kiezen. Voor het pilotproject hebben islamitische ouderorganisaties samengewerkt met Duitse godsdienstdocenten. Er wordt gebruik gemaakt van een handboek dat door Duitse docenten is geschreven.
“Van 1950 tot 2005 was er in Duitsland geen integratiebeleid”, zegt Rudolf Stummvoll, hoofd van de afdeling Migratie en Werk van het stadsbestuur van München. “Er werd voornamelijk gewerkt vanuit het concept van de gastarbeider, die weer terug zou gaan naar zijn land van herkomst. Maar de zaken zijn veranderd, doordat de gastarbeiders kinderen kregen, een sociaal leven in Duitsland opbouwden en zich hier definitief vestigden.”
Drie jaar geleden is het beleid daarom radicaal veranderd. “De politieke partijen erkenden dat immigratie vandaag de dag noodzakelijk is en ze accepteerden het idee van diversiteit. Maar ze eisten ook dat immigranten Duits moeten leren spreken en zich moeten houden aan de waarden in de grondwet.”

100.000 moslims


Volgens de statistieken is 23% van de 1,3 miljoen inwoners van München migrant. Het stadsbestuur denkt dat zelfs een derde van de bevolking buitenlandse wortels heeft, dat is na Frankfurt het hoogste percentage. Naar schatting een derde daarvan, zo’n 100.000 mensen, is moslim. Het gaat vooral om Turken, Bosniërs, Afrikanen en Aziaten.
“In de jaren tachtig werd de islam vooral onderwezen door Turkse staatsonderwijzers, die geen woord Duits spraken en na een paar jaar weer werden vervangen. Maar niet alle moslims zijn Turks, daarom hebben we besloten om aan de Universiteit van Erlangen, bij Nünrberg, Duitse godsdienstdocenten op te leiden die islamonderwijs kunnen geven. Het handboek is samengesteld door Duitse moslims.”

Islam in het Duits


Het handboek “Saphir”, dat is geredigeerd door Duitse godsdienstdocenten, wordt vanaf dit schooljaar aangeboden aan leerlingen van 12 en 13 jaar.
“Volgens de grondwet heeft iedere burger recht op het praktiseren van zijn eigen godsdienst”, zegt Stummvoll. “De staat moet hun daar dus de mogelijkheid toe geven en onder meer onderwijs bieden dat gebaseerd is op hun behoeften, zolang het niet strijdig is met de democratische waarden. Op dit moment hebben we nog te weinig Duitstalige islamdocenten, maar idealiter willen we dit aan ieder moslimkind kunnen aanbieden. We proberen de islam beetje bij beetje te integreren in Duitsland.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3210   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift