Natuurrampen vermijden door betere internationale samenwerking

Klimaatverandering zorgt ervoor dat het aantal natuurrampen blijft stijgen. Daardoor verliezen jaarlijks heel wat mensen het leven of geraken ze gewond. Bovendien veroorzaken natuurrampen verregaande sociale en economische verstoringen. Het bureau International Strategy for Disaster Reduction van de Verenigde Naties (ISDR) streeft ernaar het risico op natuurrampen te verminderen.

Het ISDR begeleidt landen nadat ze door een natuurramp zijn getroffen. Dat is een van de manieren waarop het ISDR het risico op toekomstige rampen probeert te verminderen. ‘Een fout die landen vaak maken is dat ze kwetsbare gebieden even kwetsbaar heropbouwen.’, zegt Margareta Wahlström, hoofd van het ISDR, die vandaag in Brussel was. Wahlström moedigt landen aan om de plaats en de infrastructuur van gebouwen eerst te analyseren. Daarna kunnen ze scholen en hospitalen op een veilige plaats heropbouwen.

Verder gaat het ISDR na welke middelen het getroffen land heeft om de ramp het hoofd te bieden. Het spoort landen ertoe aan initiatieven te nemen om risico’s snel te kunnen ontdekken en om de bevolking op tijd te kunnen verwittigen en evacueren.

De meest risicogevoelige landen zijn meestal ook de armste. Daarom verschaft het ISDR in samenwerking met andere organisaties de nodige middelen en technieken om rampen te voorkomen. Overheden, intergouvernementele en non-gouvernementele organisaties, internationale financiële instellingen en private instellingen helpen het beleid van het ISDR te financieren. De Europese Unie is bijvoorbeeld een belangrijke donor.

Wahlström geeft Bangladesh als voorbeeld van een land dat veel vooruitgang heeft geboekt. ‘Dertig, veertig jaar geleden stierven er nog duizenden mensen door cyclonen. Nu zijn er nog steeds cyclonen, maar sterven er veel minder mensen. Dat komt doordat Bangladesh goede waarschuwingssystemen heeft en erin slaagt mensen gecoördineerd te evacueren Het heeft bovendien goede programma’s voor internationale samenwerking.’

‘Als overheden zich meer gaan engageren, kunnen we het risico op natuurrampen nog verminderen’, denkt Wahlström. Ze hoopt dat multilaterale organisaties en overheden de neuzen in dezelfde richting krijgen. Volgens Wahlström kan een betere internationale samenwerking en coördinatie een zichtbare impact hebben op de meest kwetsbare landen.

Van 29 november tot 10 december vindt de VN-klimaattop plaats in Cancún. Wahlström hoopt dat die top succesvoller zal zijn dan de vorige klimaattop in Kopenhagen. ‘Ik hoor niemand zeggen dat er een algemeen akkoord zal komen’, geeft ze aan. Toch denkt ze dat de aanwezigen het op de top eens zullen geraken over afzonderlijke discussiepunten. ‘Daarna zullen landen misschien nog een jaar moeten discussiëren over een algemeen akkoord’, klinkt het.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift