'Nederland mag Somaliërs niet wegjagen'

In een persbericht van 22 juli eist Human Rights Watch (HRW) dat Nederland onmiddellijk zou afzien van zijn plannen om Somaliërs gedwongen terug te sturen naar Somalië. De Nederlandse autoriteiten hebben immers de intentie om tussen nu en oktober 2010 minstens acht Somaliërs van wie de asielaanvraag is afgewezen, naar hun land te repatriëren.
Volgens HRW druist deze maatregel in tegen de VN-richtlijnen, die deportaties van Somalische vluchtelingen naar hun thuisland ten stelligste afraden. Volgens Leslie Lefkow van HRW riskeren teruggekeerde Somaliërs immers om gedood te worden. De Nederlandse overheid rechtvaardigt zijn uitwijspolitiek door te verwijzen naar de terugkeerovereenkomst van 3 mei 2010, die Nederland sloot met de transitieregering in Mogadishu.
De zogenaamde TFG (Transitional Federal Government) geniet weliswaar internationale erkenning, maar blijkt niet in staat om de chaos en het geweld in Somalië een halt toe te roepen. Niettegenstaande de steun van vredestroepen van de Afrikaanse Unie (AMISOM), slaagt de officiële regering er nauwelijks in om de controle te behouden over de eigen hoofdstad. Islamistische milities, zoals Al-Shabaab die banden zou hebben met Al-Qaeda en verantwoordelijk wordt geacht voor de recente bloedige aanslagen in de Oegandese hoofdstad Kampala, vechten een bloedige burgeroorlog uit met de transitieregering.
Al-Shabaab controleert grote delen van het land en voert er een schrikbewind dat steunt op de barbaarse toepassing van de Sharia (de islamitische rechtspraak). Grootste slachtoffers van het oorlogsgeweld en de repressie zijn de Somalische burgers die massaal op de vlucht slaan. HRW stelt dan ook dat in de gegeven omstandigheden, de Somalische overheid niet in staat is om de rechten van de teruggekeerde vluchtelingen te beschermen.

Geen bescherming


Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR) merkte al in mei van dit jaar op dat “een doeltreffende bescherming vanwege de staat afwezig is in Zuid- en Centraal-Somalië”. Op basis van deze vaststelling adviseert de VN aan regeringen om geen asielzoekers terug te sturen naar Somalië.
Onlangs werd de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nog door de Raad van State terechtgewezen, wegens het onontvankelijk verklaren van een asielaanvraag van een vluchteling uit Mogadishu. Met dit standpunt lijkt het hoogste rechtsorgaan in Nederland zich achter het standpunt van de VN te scharen, namelijk dat Somalië te onveilig is om mensen naar terug te sturen.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2945   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur

  • Erik Gobbers bestudeert stedelijke socio-culturele verenigingen in Lubumbashi in het kader van zijn thesis aan de VUB, in samenwerking met een onderzoekscentrum van de Universiteit van Lubumbashi.