New-England en Oost-Canada op Europees klimaatspoor

Niet alle Noord-Amerikaanse politici zijn
blind voor de opwarming van de aarde: in het oosten van de VS en Canada
hebben zes deelstaten en vijf provincies één jaar geleden al de handen in
elkaar geslagen om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Naar
aanleiding van de eerste evaluatie van het Climate Change Action Plan
roepen milieuorganisaties die regionale voortrekkers op de lat nog hoger te
leggen.


Aan het Climate Change Action Plan nemen de zes deelstaten van het
Amerikaanse New England en de vijf meest oostelijk gelegen provincies van
Canada deel. Ze zijn overeengekomen tegen 2025 20 procent minder
koolstofdioxide uit te stoten en 20 procent minder energie te verbruiken
door de toepassing van allerlei besparingsmaatregelen. Daarmee hopen ze een
bijdrage te leveren om de dreigende opwarming van de aarde tegen te gaan.

Vorige week kwamen de gouverneurs van de 11 leden van het Noord-Amerikaanse
klimaatplan bijeen in Québec om na te gaan wat hun inspanningen na één jaar
hadden opgeleverd. Volgens Adam Markham, de directeur van de
niet-gouvernementele organisatie Clean Air-Cool Planet uit New Hampshire,
hebben de 11 partners het niet bij grote woorden gehouden “er is het
voorbije jaar echt vooruitgang gemaakt.” Het contrast met het beleid van
president George W. Bush kan niet groter zijn. “Terwijl de Amerikaanse
delegatie op de Top van de Aarde in Johannesburg zich inspande om concrete
doelstellingen rond het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te
kelderen,” bogen de gouverneurs van New England zich over voornemens die
een significante verhoging van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen
zullen nodig maken,” aldus Markham.

De Amerikaanse president heeft milieuactivisten wereldwijd in de gordijnen
gejaagd door de deelname van de VS aan de uitvoering van het protocol van
Kyoto uit te sluiten. Het verdrag, dat geratificeerd is door alle Europese
landen en binnenkort ook door Japan en Rusland in een bindende wettekst
wordt omgezet, dwingt de industrielanden hun uitstoot van broeikasgassen
tegen 2010/2012 te verminderen met gemiddeld 5,2 procent ten opzichte van
1990. De overeenkomst werd getekend door de voorganger van Bush, Bill
Clinton, maar Bush weigert de tekst te laten ratificeren omdat hij oordeelt
dat de uitvoering ervan de Amerikaanse economie schade zou berokkenen en
omdat er van de ontwikkelingslanden geen inspanningen worden gevraagd. Ook
Canada heeft het protocol van Kyoto nog niet geratificeerd, maar premier
Jean Chrétien heeft in Johannesburg wel aangekondigd dat het verdrag tegen
eind dit jaar aan het Canadese parlement zal worden voorgelegd.

“We zijn het eens geworden over doelstellingen, en ik ga ervan uit dat we
die doelstellingen ook zullen halen,” zegt Bernard Lord, de premier van het
Canadese New Brunswick. “Het is een kwestie van terugschroeven en
aanpassen. Dat is de strategie die we in New Brunswick toepassen, en ik
hoop dat we de consensus daarover kunnen uitbreiden over heel het continent.”

De deelnemers aan de vergadering in Québec zijn het eens geworden over de
opstelling van een regionale gestandaardiseerde uitstootinventaris. Ze
hebben zich geëngageerd om voortaan alleen nog energiezuinig
kantoormateriaal aan te kopen en hun wagenpark uit te rusten met voertuigen
die rijden op stroom of milieuvriendelijke brandstoffen als alcohol,
aardgas en propaan. Het gebruik van biobrandstoffen in de regio zal worden
bevorderd, alle verkeerslichten tussen Connecticut en Québec krijgen tegen
2007 zuinige LED-lampen, en er komt een regionaal label dat kopers toelaat
het brandstofverbruik en de uitstootwaarden van nieuwe auto’s met elkaar te
vergelijken.

Marc Breslow van het Massachusetts Climate Action Network is opgetogen dat
de zes Amerikaanse deelstaten samen met de vijf Canadese provincies de moed
hebben om duidelijke doelstellingen te onderschrijven “vooral gelet op het
federale niveau in de VS, waar gewoon niets gebeurt.” “Maar we zouden wel
graag doelstellingen zien die al in 2010 moeten worden gehaald. Mikken op
2025 kan inhouden dat de toestand nog 15 jaar langer verslechtert.” Ook Dan
Sosland, de directeur van Environment Northeast in Maine, vindt dat het
tempo te laag ligt. Hij had ook graag meer formele inspraakmogelijkheden
gezien voor milieuorganisaties. “Maar het actieplan houdt het klimaatthema
wel op de agenda, en de 11 leden vormen een voorbeeld voor de rest van
Noord-Amerika.”

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift