Nieuw Nepal nog niet gevormd

Vier maanden na de eerste verkiezingen in de republiek Nepal is er nog altijd geen stabiele regering. Eerste minister “Prachanda” Dahal is al wel op de thee geweest bij zijn Chinese ambtsgenoot, waar hij steun beloofde voor de Chinese aanspraak op Tibet.
De ministers van de Marxistisch-Leninistisch communistische partij (UML) weigerden vrijdag de eed af te leggen tijdens de inhuldiging van de nieuwe regering. De UML vormt samen met de Maoïstische partij, die de verkiezingen won, en de Madheshi Janaadhikar de nieuwe regering. De weigering kwam er doordat de Maoïstische partij initieel het vice-eersteministerschap beloofd had aan de minister van Binnenlandse Zaken, een post die bekleed wordt door de UML. Later kwamen de Maoïsten op die belofte terug.
Zaterdag leken ze dan toch te zwichten voor het offensief van de UML. De minister van Wetgeving, ook lid van het centrale secretariaat van de Maoïsten, zei: “We hebben nooit gezegd dat we Gautam (minister van Binnenlandse Zaken, ULM) niet zouden willen als tweede in rang. We zijn bereid hierover te praten.” De ULM herhaalde daarop dat ze niet in de regering stapt als de voorwaarde niet wordt vervuld. Volgens hen zou het een verlies van zelfrespect betekenen. Ze dreigden zelfs met protesten.

Bergaf


Het gelegaliseerd Maoïstische rebellenleger van Pushpa Kamal Dahal, alias Prachanda, had de parlementsverkiezing en de verkiezingen van de grondwettelijke commissie op verrassende wijze gewonnen. De overwinningsroes mondde echter uit in een wat arrogante opstelling, waardoor de partij het presidentschap misliep. Het parlement verkoos Yadav van de Congrespartij boven Dahal van de Maoïsten.
Als leidende partij van de grondwettelijke commissie staat de Maoïsten nog een moeilijke tijd te wachten. Zo moeten ze onder andere nog beslissen of de president slechts een ceremoniële functie moet blijven bekleden. De grootste uitdaging zal zijn om de twee legers, dat van de guerilla en het regeringsleger, samen te voegen. De Maoïsten laten zich in elk geval niet ontmoedigen en beloofden van Nepal het Zwitserland van Azië te maken.

Steun van China


Met de aanstelling van een Maoïstische eerste minister in Nepal, lijkt het dat China een nieuwe bondgenoot gekregen heeft. De eerste buitenlandse reis van premier Dahal ging dit weekend naar China, terwijl traditioneel die eer naar India gaat. Toch zei Dahal goede relaties met beide landen te willen onderhouden. Officieel was Dahal in China om de slotceremonie van de Olympische Spelen bij te wonen. De Nepalese Congrespartij, die hiostorisch nauwe banden met India onderhoudt, protesteerde tegen dit bezoek. Zij vindt het namelijk niet geschikt om het feest te bezoeken terwijl Nepal getroffen wordt door de ergste overstromingen in jaren.
Tijdens het bezoek had Dahal al een half uur durend onderhoud met de Chinese president Hu Jintao.Daaruit bleek dat China de ontwikkeling van Nepal blijft steunen en bereid is in hun privésector te investeren. In ruil steunt Nepal China in het ‘One China’ beleid. Dit betekent onder andere dat de bewegingsruimte voor Tibetaanse demonstraties verder zal krimpen. Dit werd trouwens begin augustus al duidelijk. De samenwerking begon al met een Chinese schenking van 50.000 dollar om de slachtoffers van overstromingen te helpen.

LEES OOK

© Mohammad Ponir Hossain/Reuters
Hulporganisaties waarschuwen voor een aankomende humanitaire crisis als een gevolg van de overstromingen in Nepal, Bangladesh en India. Duizenden mensen zijn op de vlucht.
CC Asian Development Bank (CC BY-NC-ND 2.0)
De wereldpolitiek gaat niet alleen over machtige landen, maar vooral over de toekomstkansen van de arme meerderheid. In Nepal, bijvoorbeeld.
(c) Wendy Wuyts
Sinds begin augustus studeert Wereldblogger Wendy Wuyts “Industrial Ecology” in “the Asian Institute of Technology” in Thailand.
United Nations Development Programme (CC BY-NC-ND 2.0)
Nick Meynen bestudeert al jaren hoe de hulpindustrie Nepal beïnvloedt.