Dossier: 

Nieuw onderzoek naar Congolese grondstoffen van start met lezerssteun

Enkele maanden geleden werd MO* veroordeeld tot het betalen van vijfduizend euro omwille van de publicatie van een cartoon over de Belgische industrieel George Forrest bij een artikel over de Congolese grondstoffenrijkdommen en hoe die het volk te weinig opleveren. Daarop vroeg MO* zijn lezers of ze bereid waren een vervolgartikel te financieren over wie beter wordt van de Congolese grondstoffenrijkdommen. Op enkele dagen tijd verzamelden we de beoogde vijfduizend euro. Ondertussen zijn we begonnen met het project.

  • Jimmy Kets Congolese mijnwerkers in een mijn van de Forrest Group in Lubumbashi. MO* zal met steun van zijn lezers de toestand van de Congolese mijnbouw onderzoeken, vijf jaar na een kritische doorlichting die heel wat stof deed opwaaien. Jimmy Kets

Emiel Vervliet, al vele jaren hoofdredacteur van de MO*papers, verblijft momenteel enkele maanden in Katanga en verricht er voorbereidend onderzoek. We zoeken ook contact met lokale journalisten. Verschillende mensen die vertrouwd zijn met het dossier contacteerden ons. Recent verklaarde George Forrest ook dat hij uit de mijnbouw stapt: dat maakt het des te interessanter om te bekijken wat er in die zes jaren gebeurd is met het mijncontract dat wij destijds kritisch lieten onderzoeken. 

In oktober trekt MO*journalist John Vandaele (die ook het oorspronkelijke artikel schreef) naar Congo om het onderzoek af te ronden. Het artikel zal dan verschijnen in het decembernummer van MO*. Op 3 december worden de resultaten van het onderzoek voorgesteld op een MO*lezing in De Roma met onder meer Karel De Gucht, onze Congolese correspondent Chrispin Mvano en Steven Spittaels van IPIS. David Van Reybrouck zal de avond aan elkaar praten.

De onderzoeksopdracht van het crowdfunding project werd als volgt omschreven:

We willen een grondig onderzoek doen van de evolutie van de Congolese mijnsector (met de nadruk op de koperprovincie Katanga), dat antwoord geeft op de volgende vragen:

  • Is er nu meer transparantie dan vijf jaar geleden over de inhoud van mijncontracten, en over de manier waarop die tot stand komen?
  • Krijgt Congo een goede prijs voor de natuurlijke rijkdommen die het inbrengt?
  • Zijn er mechanismen ingesteld om daarvoor te zorgen? In welke mate is de reële mijnactiviteit er sinds 2006 toegenomen?
  • Heeft het Congolese volk daar evenredig van geprofiteerd of soms eerder last van ondervonden? Daarvoor zullen we onder andere kijken naar de tewerkstelling en de vergoeding voor dat harde werk en de geldstromen in de richting van de overheid: hoeveel bedragen die en wat is daarmee gebeurd?
  • Zijn die overheidsinkomsten uit de mijnbouw vertaald in een betere dienstverlening voor de bevolking en/of in investeringen in infrastructuur die de basis kan leggen voor een economische ontwikkeling.

Meer concreet willen we onderzoeken wat er is gebeurd met het fameuze contract van Forrest van 2005, dat aanleiding gaf tot het dossier in MO*31. Is dat contract effectief vertaald in mijnactiviteiten? Zo ja, welke activiteiten? Hoeveel mensen werken er in de uitbating? Worden ze goed vergoed? Hoeveel belastingen betaalde de onderneming? Hoeveel winst maakte het bedrijf? Wie incasseerde die winst? 

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3146   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur