Nieuwe Canadese immigratiewet zorgt voor bestorminggrensposten

Sinds eergisteren (vrijdag) is in Canada een
nieuwe immigratiewet van kracht. De vrees dat het ultieme land van melk en
honing de poorten zou sluiten, zorgde de afgelopen dagen voor een colonne
van bussen en taxi’s met vluchtelingen, die op de valreep het land binnen
willen. Vergeefs, want hun lot zal al worden bepaald door de nieuwe wet, en
die is volgens vluchtelingenorganisaties heel wat strenger.


De nieuwe regeling is een antwoord op de toegenomen vrees voor
terroristische aanslagen. Advocaten van vluchtelingen keuren de nieuwe wet
echter af, wegens te streng jegens asielzoekers. Ons grootste bezwaar is
dat de overheid de beroepsprocedure niet in overweging heeft genomen.
Daarmee heeft men het meest positieve gedeelte voor vluchtelingen
geschrapt, zegt Janet Dench van de Canadese Raad voor Vluchtelingen (CCR).

Nochtans had de minister voor Immigratie beloofd dat die bepaling zou worden
opgenomen opdat de asielzoeker die een negatief advies krijgt, niet meteen
naar de rechtbank moet stappen om de beslissing te laten herzien. De
minister verklaart dat zijn departement over onvoldoende middelen en
personeel beschikte om een dergelijk systeem te adopteren.

Volgens de CCR maakt de nieuwe wet het de overheid ook gemakkelijker een
asielzoeker te weigeren die geen of niet de juiste identiteitsbewijzen bij
zich heeft. Voorts bepaalt de nieuwe wet dat slechts één ambtenaar volstaat
om een asielaanvraag te behandelen, terwijl asielzoekers vroeger konden
eisen twee mensen in te schakelen.

Ook een nieuwe overeenkomst tussen Canada en de Verenigde Staten baart de
pleitbezorgers van de vluchtelingen zorgen. Er zijn naar verluidt heel wat
vluchtelingen die via de VS Canada proberen binnen te raken, maar beide
landen gaven elkaar afgelopen vrijdag formeel de toestemming om
vluchtelingen die vanuit het ene land het andere binnenkomen, te weigeren.
De Amerikaanse behandeling van asielaanvragen is niet in overeenstemming
met de internationale wetgeving, noch met de afgesproken procedures bij het
bepalen van de vluchtelingenstatus, noch met de conventie voor de
vluchtelingen, stelt Amnesty International in een communiqué.

De Canadese overheid is het niet eens met het protest en zegt dat het in
feite de geschiktheidcriteria voor vluchtelingen heeft uitgebreid. Robert
Gervais, woordvoerder van Staatsburgerschap en Immigratie die aan de
grensposten de situatie komt toelichten, verklaart dat de vrees voor de
nieuwe wet gebaseerd is op geruchten.

De invoering van de nieuwe bepalingen zorgde al een tijdje voor onrust. Aan
de grenspost tussen de VS en Canada van Lacolle in Quebec was het de
afgelopen maand drummen. Ongeveer 1.200 mannen, vrouwen en kinderen hebben
sinds 1 juni via deze post aan het rad van fortuin gedraaid en nog snel
asiel aangevraagd - voor heel 2001 waren dat er slechts 5.000. De overgang
in de Canadese buurprovincie Ontario wordt zo druk bezocht dat de drommen
asielzoekers worden ondergebracht in motels. De mensen hebben gehoord dat
de wet wordt gewijzigd en denken dat het het best is om nu nog over te
komen, bevestigt Gervais.

Zestig procent van de asielzoekers aan de Lacolle-overgang zijn Pakistani,
bijna een derde komt uit Latijns-Amerika, vooral uit Peru en Colombia.
Sommigen mensen hebben persoonlijke problemen, andere religieuze, zegt een
jonge Pakistaan, die drie maanden geleden in de VS aankwam, maar naar eigen
zeggen altijd al van plan was naar Canada te komen, een vredevol land.
(…) In de VS waren er een boel problemen. Moslims werden er na de
aanslagen van 11 september aangevallen. Men gaf er de instructie dat
iedereen moslims kan fouilleren, er is geen respect.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift