Nieuwe twijfels bij doemscenario’s klimaatverandering

Het Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), een toonaangevende groep van wetenschappers die de
klimaatverandering bestuderen, overschat de toekomstige economische groei
in de ontwikkelingslanden schromelijk en overdrijft daarmee ook de
hoeveelheden broeikasgassen die de komende decennia in de atmosfeer terecht
zullen komen. Dat beweren professor David Henderson, de voormalige
hoofdeconoom van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) en Ian Castles, ooit het hoofd van het Australisch
Bureau voor de Statistiek en nu verbonden aan het Centrum voor
Ontwikkelingsstudies aan de Australische Nationale Universiteit. De
discussie overschaduwt de IPCC-vergadering die vandaag (vrijdag) in Parijs
wordt besloten.


Volgens Henderson, nu gastprofessor aan de London Business School, brengt
het IPCC bij zijn projecties de gegevens over het bruto binnenlands product
(bbp) van alle landen ter wereld onder één noemer door onterecht uit te
gaan van de marktwaarde van de nationale munten. Volgens hem is het
aangewezen die omrekening te baseren op de internationaal meer aanvaarde
‘purchasing power parity’ (ppp)-waarden - waarbij de koopkracht die
inkomens in elk land vertegenwoordigen in rekening wordt gebracht.
Henderson heeft ook kritiek op de veronderstellingen van het IPCC over de
snelheid waarmee de kloof tussen rijk en arm deze eeuw zal verminderen. Die
twee vertekeningen zorgen ervoor dat het IPCC uitgaat van een
onwaarschijnlijk hoge aangroei van het bbp in de ontwikkelingslanden en
van de daarmee samenhangende uitstoot van broeikasgassen.

Daardoor komen volgens Henderson en Castles alle voorspellingen van het
IPCC op losse schroeven te staan. Volgens de laatste projecties van het
IPCC zou de gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte van de aarde tussen
1990 en 2100 met 1,4 tot 5,8 graden Celcius toenemen. Henderson gelooft dat
het IPCC tot optimistischere scenario’s zou komen als het zijn
berekeningswijze zou aanpassen. De twee wetenschappers maken zich sterk dat
hun kritiek door veel andere experts wordt gedeeld.

Het IPCC verwerpt de kritiek. Nebojsa Nakicenovic, een expert statistiek en
economie en co-auteur van de Third Assessment Review waarin de meest
recente IPCC-prognoses zijn opgenomen, stelt dat het IPCC wel degelijk ook
gebruik heeft gemaakt van ppp-waarden bij zijn berekeningen. “Onze critici
lijken niet te weten dat het IPCC verscheidene alternatieve analyses maakt.
Eén van die analyses is gebaseerd op ppp-waarden.” Nakicenovic benadrukt
dat de prognoses van het IPCC steunen op het werk van tientallen
internationaal gerenommeerde wetenschappers uit richtingen als economie,
sociale wetenschappen, demografie en statistiek, en ook op de inbreng van
vertegenwoordigers van bedrijven.

De discussie rond het broeikaseffect en de klimaatverandering ligt heel
gevoelig in de internationale politiek, vooral sinds de Amerikaanse
president George W. Bush kort na zijn aantreden begin 2001 besloot het
protocol van Kyoto niet te laten ratificeren. Verwijzend naar de
waarschuwingen van het IPCC dwingt het verdrag de industrielanden hun
uitstoot van broeikasgassen de komende jaren terug te schroeven. Volgens
Rajendra Pachauri, de voorzitter van het IPCC, is het “niet uit te maken of
de kritiek op ons werk een politieke inslag heeft.” Op een persconferentie
woensdag verwees hij naar de Flat-Earth Society, een oude vereniging in
Londen die stelt dat de aarde een schijf is. De vereniging telt nog altijd
een handvol leden die elk jaar vergaderen om hun stellingen kracht bij te
zetten. “Zo is het ook met de klimaatverandering,” aldus Pachauri “je kan
het verschijnsel blijven ontkennen, maar het is een feit.”

Pachauri verklaarde wel dat het IPCC in de toekomst meer gebruik zal maken
van ppp-waarden bij zijn berekeningen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3277   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift