Noord-Zuid persprijs voor 'African Euthanasia'

Met haar artikel “African Euthanasia” wint Anne De Graaf de derde Noord-Zuid persprijs. Vlaams minister van Ontwikkelingssamenwerking Geert Bourgeois overhandigde vandaag aan deze allereerste vrouwelijke winnaar het prijzengeld van 5.000 euro. Chris De Stoop van Knack eindigde met ‘Terug naar Vietnam’ nipt tweede. Het weekblad Vacature kreeg een eervolle vermelding voor zijn economische artikelenreeks over Afrika.
Met deze jaarlijkse bekroning van het beste artikel over de Noord-Zuid-verhoudingen, wil de minister het debat aanzwengelen over de relatie tussen journalistieke verslaggeving en het draagvlak voor internationale solidariteit. Hij hoopt hiermee de Vlaamse schrijvende pers aan te moedigen om meer aandacht te besteden aan ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid-problematiek. 
“De media zijn voor veel Vlamingen de enige bron van informatie over het Zuiden. De aandacht die journalisten hebben voor de leefomstandigheden in de Derde Wereld en de wijze waarop ze erover berichten, bepaalt dus in grote mate hoe de Vlaming staat tegenover solidariteit met het Zuiden. Jammer genoeg zorgen ongeschreven mediaregels ervoor dat vaak enkel grote rampen veel persaandacht krijgen,” aldus minister Bourgeois. Voordien drukte administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking, Freddy Colson, de hoop uit dat het stijgende aantal inzendingen voor deze prijs een uitdrukking was van een stijgende aandacht in de Vlaamse pers voor het Zuiden.
Gastspreker Guy Poppe was daar niet zo zeker van. In zijn brede overzicht van de relatie media en Afrika stelde Poppe vast dat de berichtgeving over Afrika toch vaak blijft steken in het soort rampen- en oorlogsverhalen waarvoor Bourgeois waarschuwde. Ook in Afrika zelf is nog veel werk aan de mediawinkel, al noteerde Poppe enorme stappen vooruit, onder andere in Burundi. Op het einde van zijn toespraak daagde Poppe de minister uit om met name in de beheersovereenkomst met de VRT meer aandacht voor “het buitenland” in te schrijven en te budgetteren. Dat laatste ontbreekt op dit moment, zeker voor de schone intentieverklaring dat er ruimte moet zijn voor onderzoeksjournalistiek.
‘African Euthanasia’ van De Graaf verscheen op 1 december 2006 in De Morgen. Het artikel beschrijft de ellende in een ziekenhuis in Dar es Salaam. De Graaf benadert de aidsproblematiek in Tanzania op een laagdrempelige wijze en met een bijzonder intensieve voorbereiding: ze draaide 10 dagen mee als verpleegster in Dar el Salaam. De journaliste slaagt er daardoor in diep in de harde realiteit van het ziekenhuis door te dringen. Met zijn vlotte stijl spreekt het artikel een breed publiek aan. Bourgeois: “In haar gevoelsgeladen verhaal verliest de journaliste nooit de boodschap uit het oog. Ze laat de lezer een ding overduidelijk aanvoelen: Aids blijft in Afrika het grote taboe. In het ziekenhuis sterft iedereen aan malaria, tbc of longontsteking. De familie wil dat zo. Niemand sterft er aan aids.”
‘African Euthanasia’ haalde het in de beoordeling van de jury nipt van ‘Terug naar Vietnam’ van Chris De Stoop (Knack Magazine, 20 september 2006). Hij trekt met vluchtelingen die hier een kwarteeuw geleden aanspoelden, terug naar hun geboortedorp in Vietnam. Een eervolle vermelding ging naar Vacature dat van 17 tot 31 maart van dit jaar een boeiende reeks publiceerde waarin vanuit een economische invalshoek naar Afrika gekeken werd.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2834   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur