Noorwegen, Groot-Brittannië en VS pompen 280 miljoen in bos

Noorwegen, Groot-Brittannië en Verenigde Staten beloven tegen 2020 samen een bedrag 280 miljoen dollar (208 miljoen euro) te investeren in de bescherming van waardevolle bosgebieden. De rol van de privésector staat centraal in het nieuwe initiatief.

  • CC Andrew Heavens Een van de betrokken regio's is Oromia in Ethiopië. De regio krijgt technische en financiële steun om duurzame landbouw te stimuleren en de productiviteit te verhogen. CC Andrew Heavens

De initiatiefnemers verwijzen naar een recent rapport waaruit blijkt dat in de afgelopen tien jaar wereldwijd in een bosoppervlakte ter grootte van West-Europa verdwenen is.

“Onze bossen zijn de longen van de wereld. Ze beschermen is essentieel voor ons overleven”, zegt de Britse minister voor Energie en Klimaatverandering Edward Davey. “Als we die bossen overdragen aan toekomstige generaties, moeten we kunnen zeggen dat we ze wijs en verantwoordelijk hebben beheerd.”

Noorwegen legt met 135 miljoen dollar het meeste geld op tafel, gevolgd door Groot-Brittannië met 120 miljoen en de VS met 25 miljoen. De drie landen pompen het geld in het BioCarbon Fund Initiative van het Wereldbank, een publiek-privaat partnerschap met als doel de extra uitstoot uit ontbossing drastisch te verminderen tegen 2020.

Brede aanpak

Het nieuwe fonds focust niet enkel op de bescherming van bosreservaten, maar kiest voor een brede aanpak van landbeheer in bosrijke regio’s.

“Het lot van het klimaat, de bossen en de landbouw is verweven”, zegt Rachel Kyte, vicevoorzitter van de Wereldbank. “Als landbouw en landgebruik tot 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen blijven produceren, betekent dat nog meer rampen door de klimaatverandering. Daarom is het nieuwe BioCarbon Fund Initiative zo belangrijk. Het biedt resultaatgerichte financiering om de uitstoot uit landbeheer te verminderen, via REDD+, klimaatvriendelijke landbouw en betere planning.”

Het fonds legt de nadruk op betere praktijken voor landbeheer, waaronder klimaatvriendelijke landbouw, duurzaam bos- en veebeheer. In eerste instantie wordt gestart met vier tot zes programma’s in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Een van de betrokken regio’s is Oromia, een gebied dat goed is voor 60 procent van de Ethiopische bossen. De regio krijgt technische en financiële steun om duurzame landbouw te stimuleren en de productiviteit te verhogen.

Publiek-privaat

Het fonds legt bovendien de nadruk op een intensieve samenwerking met de privésector en krijgt de steun van multinationals als Unilever en koffieproducent Mondelez International. De bedrijven moeten kapitaal, innovatie en technische expertise leveren om de productieketen groener te maken.

“Dit is exact het type initiatief dat we enthousiast kunnen steunen”, zegt Paul Poman, topman van Unilever in een persbericht. “We moeten nieuwe manieren vinden van publiek-private partnerschappen om wereldwijde uitdagingen zoals de ontbossing aan te gaan.”

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift