Normalisering handelsbetrekkingen India-Pakistan nog nietvoor morgen

Pakistan heeft duidelijk gemaakt dat er geen
sprake kan zijn van een vrijere handel met India zolang er geen oplossing is
voor het conflict in Kasjmir. De machthebbers in Islamabad lijken niet
ontevreden dat ze op die manier de Indiase concurrentie nog lang buiten de
deur kunnen houden.


Het Pakistaanse handelsbeleid voor 2002-2003, dat vorige week werd bekend
gemaakt, sluit vrijhandel met India voorlopig uit. Pakistan heeft net nieuwe
handelsverdragen met Sri Lanka en Bangladesh gesloten, maar de commerciële
betrekkingen met de meest voor de hand liggende handelspartner blijven op
een laag pitje. Als de legers van twee landen met de wapens in aanslag
tegenover elkaar staan, kunnen ze toch geen vrijhandelsverdrag sluiten of
het transport van goederen over land bevorderen, verklaarde de Pakistaanse
minister van handel Razak Dawood.

Op het eerste gezicht maakt Pakistan het vooral zichzelf moeilijk: het land
importeert jaarlijks ongeveer een miljard euro meer dan het exporteert. De
regering heeft zichzelf tot doel gesteld dat exportvolume op te krikken tot
10 miljard euro, maar het wordt een heksentoer dat cijfer te halen zonder
meer uit te voeren naar India.

De handel tussen India en Pakistan ligt niet helemaal stil; personenvervoer
tussen de twee landen is verboden, maar er rijden nog wel goederentreinen
heen en weer. Ondernemers in India en Pakistan mogen ongeveer 600 producten
verhandelen. India verkoopt onder meer lichte machineonderdelen, boeken, een
hele reeks kruiden, geborduurde kleren, mangaanerts en steenkool, en
Pakistan voert zout, gedroogde dadels, koper, huiden en bepaalde
ingrediënten voor geneesmiddelen uit naar India.

In het kader van de afspraken binnen de Wereldhandelsorganisatie stond India
Pakistan in 1996 de status van Meest Begunstigde Natie toe, maar Pakistan
beantwoordde die ouverture nooit. Vorig jaar schrapte India de maatregel dan
naar aanleiding van de indirect aan Pakistan toegeschreven aanslag op het
Indiase parlement.

Pakistaanse vredesactivisten zijn het niet eens met het beleid van hun
regering om alleen via politieke weg naar een normalisering van de
betrekkingen met India te streven. Handel is een instrument dat zeker kan
helpen de extreme opstelling van de twee landen te verzachten, vindt
Inyatullah, een doorgewinterde vredesactivist en een expert in regionale
veiligheidsvraagstukken. Inyatullah gelooft dat meer handel zal leiden tot
meer contacten tussen burgers en ambtenaren uit de twee landen; ook de
betere beschikbaarheid van allerlei goederen kan de ontspanning bevorderen.
De voorstanders van een normalisering van de handelsbetrekkingen tussen
Pakistan en India wijzen er ook op dat de Pakistani de prijzen voor
bijvoorbeeld tarwe, geneesmiddelen en kunstmest fors zouden zien dalen.

Maar volgens Inyatullah is het militaire establishment in Pakistan betere
handelsbetrekkingen met India niet genegen - het voortduren van het conflict
met de grote buur verzekert de generaals immers van macht en invloed. Ook
sommige Pakistaanse ondernemers hebben niets tegen de verregaande
handelsbeperkingen - ze geloven immers dat ze niet op kunnen tegen hun
concurrenten uit India.

Ambtenaren van het Pakistaans ministerie van Handel geven nog een ander
argument: volgens hen hanteert India uitgekiende tariefstructuren om zijn
exporteurs van afgewerkte en halfafgewerkte producten te bevoordelen.
Pakistaanse bedrijven krijgen nauwelijks de kans om van de goedkope
grondstoffen in India te profiteren. Momenteel maken grondstoffen maar drie
procent uit van de totale Indiase invoer naar Pakistan; 93 procent zijn
onderdelen en andere afgewerkte producten die met de auto-industrie te maken
hebben. Als de grenzen helemaal opengaan, zouden Indiase bedrijven wel eens
nog veel meer gevoelige markten kunnen inpalmen. Indiase motoren zouden
bijvoorbeeld makkelijk de Pakistaanse markt kunnen veroveren - onze
producenten worstelen met hoge energieprijzen en staal van lage kwaliteit,
zegt een ambtenaar uit het Handelsministerie. Ook de spotgoedkope medicijnen
die India kan leveren, vormen een reden tot ongerustheid.

Anderzijds zouden betere handelsbetrekkingen kunnen helpen de grootschalige
smokkel tussen de twee landen in te dammen. Volgens het Pakistaans
ministerie van Handel bedraagt de waarde van het commerciële verkeer tussen
India en Pakistan 35 miljoen euro, maar in het zwart zou er voor één à twee
miljard euro tussen de twee landen verhandeld worden. Pakistan zou daardoor
elk jaar voor een half miljard euro aan invoerheffingen mislopen. In
Pakistan vinden onder meer illegale kopieën van Indiase films, kunstmatige
edelstenen en cosmetica gretig aftrek, terwijl Indiase kopers vooral tuk
zijn op gedroogd fruit en kopieën van Pakistaanse tv-shows.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift