Obama wapent VS tegen klimaatverandering

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het bevel gegeven om de VS voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Het order is een belangrijk signaal aan het land en de wereld dat de regering-Obama de klimaatverandering ernstig neemt.

  • Brian Birke/CC by 2.0 Marblehead, Massachusetts tijdens de passage van Sandy. Brian Birke/CC by 2.0

Obama tekent het presidentiële besluit iets meer dan een jaar nadat Orkaan Sandy een spoor van vernieling trok door New York, en de kwetsbaarheid van de Verenigde Staten voor de gevolgen van de klimaatverandering pijnlijk duidelijk werd. De president richt nu een werkgroep op om het land voor te bereiden op nog meer onheil.

In het besluit worden enkele van de gevolgen opgesomd waar de VS mee te maken kunnen krijgen. “De impact van de klimaatverandering – inclusief meer lange periodes van extreme hitte, zware neerslag, meer bosbranden, meer ernstige droogtes, het smelten van de permafrost, verzuring van de oceanen en stijging van de zeespiegel – treft nu al gemeenschappen, natuurlijke rijkdommen, ecosystemen, economieën en de volksgezondheid in het hele land”, stelt het order. “Bovendien is die impact vaak het hardst voor gemeenschappen die het economisch al moeilijk hebben en voor ecosystemen die al onder druk staan.”

Om die risico’s aan te pakken is een goede voorbereiding nodig, nauwe samenwerking en een gecoördineerde planning door de federale overheid, stelt het Witte Huis. De president wil daarom dat overheidsinstellingen het mogelijk maken voor steden om zich aan te passen, en meer aandacht hebben voor natuurlijke stormweringen zoals duinen of draslanden. Er moet technische ondersteuning komen en betere knowhow bij rampenbestrijding. Tot slot moet de wetenschappelijke kennis en informatie beter doorstromen, zodat gemeenschappen de risico’s kunnen inschatten.

Milieuverenigingen en wetenschappers zijn blij dat het Witte Huis een belangrijk signaal geeft in eigen land en in de wereld dat de VS de klimaatverandering ernstig nemen. Maar tegelijk is er ook kritiek: het order beperkt de aanpak van het probleem tot de symptomen van de klimaatverandering. Er wordt niet gepleit voor een aanpak van de oorzaken, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en overconsumptie.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2925   proMO*’s steunen ons vandaag al. We hopen 2021 te kunnen starten met 3000 proMO*‘s, word jij er één van?

Word proMO* of Doe een gift