Olievondst Brazilië zet groene ambities onder druk

De ontdekking van een grote hoeveelheid olie en gas voor de kust van Brazilië zet de ambitie van het land om het “groene Saudi-Arabië’ worden, onder druk. Schone energie lijkt opeens minder belangrijk.
Brazilië speelt wereldwijd een leidende rol op het gebied van biobrandstoffen. Twee jaar geleden voorspelde de regering van de linkse president Luiz Inacio Lula da Silva dat het land die rol in de toekomst nog zou versterken. Eind augustus voorspelde Lula iets anders: Brazilië zou in de nabije toekomst een van de grote olieproducerende landen worden.

In 2007 werd op zeven kilometer diepte in de Atlantische Oceaan, onder een laag zout, een  grote hoeveelheid olie ontdekt. Exploitatie van de olievoorraden hoeft de ontwikkeling van biobrandstoffen niet in de weg te staan, maar milieuactivisten maken zich zorgen over de Braziliaanse ambitie om een oliegigant te worden.

Extra vervuilingFabio Feldman, hoofd va het Sao Paulo Forum over Klimaatverandering en Biodiversiteit, vreest dat de exploitatie van de olievoorraden de energiemix van het land zal ‘vervuilen’. Nu wordt 70 procent van de energie opgewekt uit waterkracht.

Eind augustus kwam de regering met een wetsvoorstel over de oliereserves. Het plan is om een nationaal ontwikkelingsfonds op te richten en zo met de olieopbrengsten initiatieven op het gebied van armoede, onderwijs, wetenschap en milieu te financieren.

Het fonds moet voorkomen dat de olie - zoals in veel andere olieproducerende landen gebeurt - een paar mensen snel rijk maakt, terwijl industriële ontwikkeling en wijdverbreide armoede genegeerd worden. Milieuorganisatie Greenpeace klaagt echter dat onderzoeken naar de milieueffecten van de olie-exploitatie ontbreken.

Als veertig jaar lang gebruikt gemaakt wordt van de olievoorraad, komt er volgens Greenpeace als gevolg van raffinage en verbranding 1,3 miljard ton CO2 vrij. Zelfs als Brazilië in staat blijkt binnen een paar jaar de ontbossing van het Amazonegebied te stoppen, zal het positieve effect daarvan op de uitstoot teniet gedaan worden door de ontwikkeling van de oliereserves.

Olie onder zoutlagen heeft zich veel eerder gevormd dan olie die boven zoutlagen wordt gevonden. De dieper gelegen olie bevat daardoor drie tot vier keer meer broeikasgas, zegt Ricardo Baitelo, coördinator van de energiecampagne van Greenpeace in Brazilië. Gebruik van de nieuwe olievoorraden kan zorgen voor een groei van de CO2-uitstoot met 10 tot 100 procent, denk hij.

Ondergrondse opslagHet Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras, dat eventueel in samenwerking met particuliere bedrijven de olievoorraden moet gaan exploiteren, laat in een persbericht weten nog steeds te willen werken aan duurzame ontwikkeling. Het bedrijf zegt via proefprojecten technieken te ontwikkelen om CO2 op te vangen en in de grond te injecteren, zodat het gas niet in de atmosfeer terechtkomt.
Petrobras zegt ook te onderzoeken hoe CO2 op nieuwe manieren gebruikt kan worden, bijvoorbeeld bij de productie van biodiesel.

Volgens Greenpeace zijn technieken voor de opslag van CO2 nog in een experimenteel stadium. De milieuorganisatie verwacht dat de technieken pas in 2030 te gebruiken zijn.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift