Ondernemende mensen willen krediet, geen dogma's

Microkredieten slagen er niet in om de wereldwijde armoede in één generatie tijd uit te roeien. Dat staat te lezen in een nieuwe MO*paper van Milford Bateman en Ha-Joon Chang. Meer nog, kleine leningen zouden de situatie van kansarme mensen alleen maar erger maken. Volgens de auteurs maken die kredieten immers deel uit van een internationaal complot dat op poten gezet is door ‘het neoliberale globaliseringsproject’ van het establishment. Volgt u nog?

  • Reuters / Rafiqur Rahma Dorpelingen staan in de rij in het noorden van Bangladesh om een lening van een microkredietverlener terug te betalen. Reuters / Rafiqur Rahma

Geïntegreerde benadering

Op het terrein stellen Incofin, Trias en BRS vast dat microfinanciering een significante bijdrage kan leveren in de strijd tegen armoede. Met uiteraard de nuance dat armoede een complex probleem is, dat niet alleen bepaald wordt door economische parameters. Veel andere factoren – zoals het politieke klimaat of de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur – hebben een belangrijke impact op de levensstandaard.

In onze programma’s worden microkredieten ingebed in een bredere aanpak die familiale boeren en kleine ondernemers versterkt. Door hen te verenigen in boerenorganisaties en ondernemersverenigingen, kunnen ze samen bouwen aan professionele opleidingen, betere verkooptechnieken, een actieve belangenverdediging én betaalbare kredieten.

In de plattelandsgebieden waar Incofin, Trias en BRS opereren, zijn die leningen een cruciale factor om te vermijden dat de lokale ondernemers aangewezen zijn op woekeraars, als die er al zijn. De aanbieders van microkredieten die wij ondersteunen, krijgen de opdracht om hun streven naar rendabiliteit te combineren met een sterke sociale drijfveer. Instellingen die onvoldoende scoren op sociale parameters komen eenvoudigweg niet in aanmerking voor een investering.

Niet minder, maar beter

Incofin, Trias en BRS distantiëren zich dan ook uitdrukkelijk van wantoestanden die zich voorgedaan hebben in landen als India en Nicaragua. De fout ligt niet bij het instrument, maar bij de mensen die het instrument misbruiken. We denken er niet aan om het kind met het badwater weg te gooien We werken hard mee aan de Client Protection Principles – die omschrijven hoe aanbieders van microfinanciering moeten omgaan met hun klanten. In de praktijk zien we dat vooral instellingen met een lokale inbedding trouw blijven aan hun sociale missie.

Microkrediet is overigens nog een jonge business. Het aantal klanten is gestegen van 7 miljoen in 1997 naar 205 miljoen in 2010. Het potentieel wordt geschat op 1,5 à 2,5 miljard klanten. Vandaag zijn ongeveer 7.000 instellingen actief in deze sector. Het totale klantenbestand bestaat voor 84% uit vrouwen. Veel vrouwen slagen er dankzij microkredieten in om een eigen economische activiteit op te starten. Het eigen inkomen dat ze hiermee verwerven, bezorgt hen het nodige zelfvertrouwen om zich ook binnen het gezin en de dorpsgemeenschap te ontplooien.

Finaal draait het succes van microkrediet alleen maar rond die ene vraag: worden de mensen er beter van? Wel, alles kan beter. Daarom zetten we onze schouders onder de verdere professionalisering van de microkredietsector. Trias, Incofin en BRS bieden technische assistentie aan alle microkredietbanken die ondersteund worden. Goed opgeleid personeel is uiteraard een must. En samen met de lokale partners zoeken we constant naar nieuwe technieken of geschikte vormen van samenwerking om de dienstverlening voor ondernemende mensen te verbeteren.

Geloof in kleinschalig ondernemerschap

Kortom, in tegenstelling tot de auteurs van de MO*-paper geloven Incofin, Trias en BRS wél in het potentieel van microkredieten. Een lening biedt geen garantie op succes. Maar voor talloze kansarme ondernemers op onze planeet is een microkrediet de onmisbare hefboom waarmee ze hun talenten kunnen ontwikkelen, op weg naar een betere toekomst. Dat zien we op het terrein, elke dag weer. Wie beweert dat microkrediet een vehikel van het neoliberalisme is, kraamt klinkklare onzin uit. Ondernemende mensen zitten niet te wachten op sociale hulpprogramma’s, en nog minder op ideologische doctrines. Ze willen hun lot in eigen handen nemen.

Incofin Investment Management
Trias
BRS

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift