Onderwijs in moedertaal ook in Vlaanderen?

Vlaams parlementslid Marc Hendrickx (N-VA) is begaan met de moedertaalerkenning in het onderwijs. Hij stelde kritische vragen aan Minister van onderwijs Pascal Smet over de subsidiëring van een project in Zuid-Afrika. StampMedia vroeg zich af of hij dezelfde redenering hanteert voor minderheden in eigen land. “Te duur”, zegt Hendrickx.
De Vlaamse Regering kondigde aan dat ze het onderwijsproject in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal met maximum 350.000 euro zal subsidiëren. Hierbij vroeg Hendrickx zich af of de Vlaamse Regering ook voldoende aandacht besteedt aan de moedertaal, het isiZulu, van het Zoeloevolk in de provincie. Het isiZulu werd tijdens de Apartheid volledig genegeerd. Nu is het de meest gesproken taal van de elf officiële talen in Zuid-Afrika.

Allochtonen


De bezorgdheid rond moedertaal is natuurlijk ook door te trekken naar de allochtone gemeenschap in Vlaanderen. Het OETC, kort voor Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur, sluit zich gedeeltelijk aan bij een idee om een deel van het curriculum in de moedertaal van de leerling te geven. Door een geleidelijke overname van de lessen in het Nederlands zou de allochtone leerling beter geïntegreerd raken.

Hendrickx is hier echter ronduit tegen. “Weet je hoeveel het zou kosten om zulke veeltalige leerkrachten op te leiden? Van mij mag iedereen in zijn vrije tijd les geven in een taal die hij/zij wil, maar in officiële scholen kan ik mij hier onmogelijk mee verzoenen.”
Randgemeenten
In de zes randgemeenten rond Brussel  leven Franstaligen die evengoed niet op volwaardig onderwijs kunnen rekenen in hun moedertaal. Hendrickx: “Franstalige ouders die beslissen om hun kinderen naar een Nederlandstalige school te sturen moeten zelf opdraaien voor de gevolgen. Ze kunnen hun kinderen evengoed naar een Franstalige school sturen buiten de Vlaamse randgemeenten. Stellen dat Franstaligen volwaardig in het Frans  les zouden moeten krijgen in Vlaanderen is onmogelijk”,  gaat Hendrickx verder.

Taalidentiteit


Vraag is wel of hun taalidentiteit hierbij niet wordt aangetast. Dat stelt ook Koenraad Vandenbussche van de Universiteit Gent in zijn masterproef ‘Moedertaal als onderwijstaal?’.
“Er kan niet worden gezegd dat de taalidentiteit van bijvoorbeeld een Franstalige leerling in een Nederlandstalige school veilig is gesteld. De moedertaalerkenning binnen het Vlaamse onderwijs voldoet enkel aan de Vlaamse identiteit”, schrijft Vandenbussche.
Franstaligen in de randgemeenten moeten hun taal dus opgeven voor de meerderheidstaal. Deze is gebaseerd op  territoriumgrenzen. Want in meerdere randgemeenten is het percentage Franstaligen hoger dan dat van de Nederlandstaligen.

Taalwet 1963


De onderwijstaalwet van 1963 speelt een grote rol in deze discussie. Deze zegt dat onderwijs in de randgemeenten in het Nederlands moet gebeuren. Alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen er Franstalige basisscholen worden opgericht, wat gebeurde. Ook secundaire scholen die voor 1963 een Franstalige technische afdeling hadden, mochten voortbestaan.

Vandenbussche besluit dan ook dat de erkenning van andere taalidentiteiten onmogelijk wordt gemaakt door de taalwet van 1963. Hendrickx verzet zich evenwel tegen een aanpassing van de onderwijstaalwetten. “De taalwet van 1963 moet gerespecteerd worden. Deze is er zelfs gekomen op vraag van de Franstaligen.” 

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift