Onduidelijkheid troef bij Belgische steun aan Burundi

België en Burundi ondertekenen vandaag het akkoord dat de ontwikkelingssamenwerking voor de komende vier jaar met dat Midden-Afrikaanse land zal vastleggen. De voorwaarden waaraan de Belgische steun gekoppeld worden, zijn echter onduidelijk.
Het programma voorziet 150 miljoen euro voor landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast bevat het akkoord ook een voorwaardelijke enveloppe van 50 miljoen euro. ‘Deze laatste enveloppe is cruciaal’, vinden sp.a-volksvertegenwoordigers Bruno Tuybens en Dirk Van der Maelen.
‘We betreuren dat de voorwaarden waaraan de Belgische steun gekoppeld wordt, onduidelijk zijn. Bovendien kiest de federale regering ervoor om enkel de financieel-economische indicatoren van de Wereldbank en het IMF te gebruiken om die extra incentive van 50 miljoen euro aan Burundi te beoordelen en niet het respecteren van mensenrechten en goed bestuur. Leterme en co bewijzen dus enkel lippendienst aan het respect voor mensenrechten, goed bestuur en de uitbouw van een rechtstaat.’
Als gevolg van een burgeroorlog, is Burundi een jonge, maar vooral delicate democratische staat. Met de verkiezingen die in 2010 voor de deur staan, beloven de politieke spanningen op scherp te staan. Volgens Dirk Van Der Maelen moet België als Burundi’s grootste donor een flinke bijdrage leveren tot een eerlijke verloop van de verkiezingen. Het blijft echter koffiedik kijken hoe de regering Van Rompuy dat zal aanpakken. 

Strafbaarheid homoseksualiteit


Ook de mensenrechtensituatie in Burundi kan een stevige duw in de rug gebruiken. Onlangs nog werd er een wet goedgekeurd die homoseksualiteit strafbaar stelt. Tijdens een gesprek met onze Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme minimaliseerde de Burundese vice-president dit feit door te stellen dat de nieuwe wet nauwelijks zou toegepast worden, maar dat hij in het leven geroepen was om de Burundese bevolking te overtuigen dat een strafbaarstelling onnodig is.
‘Een cirkelredenering die nergens op slaat”, zegt Bruno Tuybens hierover. ‘Onze eigen Minister van Buitenlandse zaken neemt enkel akte van die redenering en weigert te reageren op deze nonsens. De afschaffing, voor het einde van 2010, van de strafbaarstelling van homoseksualiteit moet toegevoegd worden aan de voorwaarden voor de “incentive tranche” van het samenwerkingsprogramma’, volgens Bruno Tuybens.
 
In het discours van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel staan mensenrechten en goed bestuur centraal. De sp.a’ers stellen echter vast dat Michel en Leterme de steun voor Burundi alleen aan socio-economische indicatoren van de Wereldbank en het IMF koppelen: ‘Ontwikkeling is eerst en vooral een politiek proces. Onze hulp moet dus gekoppeld worden aan indicatoren rond het respect voor mensenrechten, goed bestuur en de uitbouw van een rechtstaat. Ook de stem van de Burundese civiele samenleving moet worden gehoord’, aldus nog Van der Maelen en Tuybens.  

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift