Ontbossing nu te volgen vanuit de ruimte

Ontbossing wordt vanaf nu in de gaten gehouden vanuit de ruimte. De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) heeft een nieuwe technologie gelanceerd waarmee bossen via satellieten bekeken worden.

Op deze manier kan een meer accuraat beeld verkregen worden van ontbossing, illegale houtkap en landdegradatie.

De FAO heeft meer dan 13.500 hogeresolutiebeelden van 102 landen geanalyseerd. Veranderingen in bebossing kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de biodiversiteit, CO2-opslag en de menselijke leefomgeving.

Voor het eerst kan de ontbossing in de wereld nu gekwantificeerd worden, zei Adam Gerrand van de FAO tijdens de Klimaatconferentie die op 28 december begon in Durban (Zuid-Afrika) en nog duurt tot 9 december.

“Het is een omvangrijke studie naar de bossen in de wereld. Voor het eerst hebben we consistente en vergelijkbare regionale en wereldwijde gegevens over ontbossing en landgebruik. Tot nu toe hadden we alleen cijfers, geen satellietbeelden”, zegt hij.

Nieuw beleid

Maar weinig landen zijn in staat gebleken over een langere periode de impact van de klimaatverandering en menselijke interventie in de bossen vast te leggen. Uit een analyse van de beelden blijkt dat de ontbossing minder snel gaat dan de landen tot nu toe rapporteerden. De nieuwe gegevens wijzen op een netto verlies van 73 miljoen hectare tussen 1990 en 2005. Eerder werd dat verlies geschat op 107 miljoen hectare voor dezelfde periode.

In de tropen, waar de helft van alle bossen op aarde te vinden zijn, ging het meeste bos verloren.

Sommige landen zijn al aan de slag gegaan met de nieuwe satelliettechnologie. Van Papoea Nieuw Guinea, dat voor 65 procent bedekt is met bos, werden 41 satellietbeelden gemaakt.

“Ons land had geen technologie om ontbossing in kaart te brengen”, zegt Joe Pokana, hoofd van het Nationale Bureau voor Klimaatverandering van Papoea Nieuw Guinea. “De nieuwe beelden maken de informatie veel betrouwbaarder. We zijn van plan om daar nu concreet beleid op te gaan baseren.”

De nieuwe informatie is ook van groot belang voor bijvoorbeeld Afrika, waar de bestaande informatie vaak gedateerd is of van lage kwaliteit.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3181   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift