Ontgoocheling over 'akkoord'

Belgische milieubewegingen en ngo’s reageren ontgoocheld op het magere akkoord in Kopenhagen. ‘Dit is Nopenhagen’, zegt Bond Beter Leefmilieu. WWF-België blijft hoopvol.
  • Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu Kopenhagen is geen Hopenhagen meer maar Nopenhagen. Creative Commons-licentie by BondBeterLeefmilieu

Greenpeace


Het resultaat is niet het lang verwachte klimaatakkoord, maar een document dat nog het best te omschrijven valt als een toeristische folder van Kopenhagen, die de staatsleiders in 24 uur tijd hebben opgesteld. Laat je niet bedotten, er is niets eerlijk, ambitieus of wettelijk bindend aan dit verdrag. Het werk van de wereldleiders zit er nog niet op:  ze zijn er niet in geslaagd om ons te behoeden voor de gevolgen van de klimaatverandering.   

Bond Beter Leefmilieu


Een zware teleurstelling. Kopenhagen is geen Hopenhagen meer maar Nopenhagen. We moeten niet meer bang zijn voor ‘Greenwashing’ van een akkoord. Wat nu voorligt is gewoon te mager om nog maar de moeite te doen om het een groene wasbeurt te geven. Wat de uitkomst ook moge zijn – als er al een uitkomst is - , het is wel duidelijk dat de 2 graden doelstelling nog mijlenver van ons verwijderd is.

11.11.11


Het akkoord dat in Kopenhagen de geschiedenis moest veranderen loopt uit op een sisser. Geen bindende beloften op het vlak van reductie en vage beloften over financiering zet mensenlevens op het spel.  Het Zuiden kwam nauwelijks aan bod tijdens deze chaotische en schaamtelijke vertoning. Op die manier wordt de hete aardappel doorgeschoven naar 2010 en het Belgisch voorzitterschap.

WWF-België


Ze zeggen dat het gedaan is, maar het is nog niet gedaan. De top in Kopenhagen heeft alleen maar opgeleverd wat de wereldleiders al voor ze hier aankwamen, beloofd hadden. De grootste uitdaging, de politieke wil in een wettelijk bindend akkoord omzetten, is verschoven naar Mexico.
Na jaren onderhandelen hebben we nu alleen maar een wilsverklaring die niemand verbintenissen oplegt, en daarom is het er niet in geslaagd om de toekomstige generaties een veilige toekomst te garanderen. We zijn ontgoocheld maar blijven hoopvol. De maatschappij zal elke stap in de verdere onderhandelingen in het oog blijven houden. De leiders moeten morgen opnieuw aan het werk.

ACV


Iedereen erkent dat het een gemiste kans is. Er staan geen emissiereducties in het akkoord. Die moeten tegen 1 februari 2010 ingevuld worden. Het akkoord komt dus niet tegemoet aan de eis om de klimaatproblematiek aan te pakken. Het gaat ook enkel om een politieke verklaring, geen bindend akkoord. Ten slotte geeft het wel aan dat het op een rechtvaardige wijze moet uitgevoerd worden. Het door de internationale vakbonden verdedigde ‘rechtvaardige transitie’ heeft het echter niet gehaald in de tekst. De ontgoocheling is dan ook groot.

Broederlijk Delen


De klimaatonderhandelingen zijn ten einde en we hebben niet het eerlijke, ambitieuse en juridisch bindend akkoord dat miljoenen mensen wereldwijd hebben gevraagd. We kunnen onze hoop niet verliezen, nu we al zo ver zijn geraakt. Wereldleiders hebben nog een kans om dit recht te zetten, maar de tijd loopt.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2831   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur