Ontwerpverklaring Monterrey blinkt uit door vaagheid

De noordelijke Mexicaanse stad Monterrey maakt
zich op voor de grote VN-conferentie over ontwikkelingssamenwerking, die
daar op 18 maart van start gaat. Er wordt nog volop gewerkt om de veiligheid
van de 50 staats- en regeringsleiders te kunnen garanderen, maar het
belangrijkste stuk van de voorbereiding is rond: de slotverklaring van de
conferentie staat al op papier. De Monterrey Consensus roept regeringen en
internationale instellingen op tot een afbouw van de schuldenberg van de
ontwikkelingslanden en kondigt een promotiecampagne aan in de
industrielanden over de dringende nood om het budget voor
ontwikkelingssamenwerking te verhogen. De meeste deelnemende
niet-gouvernementele organisaties kunnen er enkel ontgoocheld op reageren.


Het ontwerp van de slotverklaring van Monterrey roept op om meer middelen
vrij te maken voor de officiële ontwikkelingshulp, wat uiteindelijk de
bedoeling is van de Internationale Conferentie over de Financiering van
Ontwikkelingshulp. De mobilisatie van meer financiële middelen … zal de
eerste stap zijn naar de garantie dat de 21ste eeuw de eeuw wordt van de
ontwikkeling voor allen, klinkt het wat naïef in de ontwerpverklaring.

Het document, waaraan twee jaar is gewerkt, bevat aanbevelingen voor een
meer verantwoordelijke ontwikkelingssamenwerking, beloftes voor een
eerlijkere wereldhandel, een oproep tot verlichting van de
ontwikkelingssamenwerking en tot een verbeterd management van de
internationale kredietinstellingen. Het bevat echter geen bindende beloftes
of deadlines.

De tekst blinkt voorlopig enkel uit in algemeenheden. De regeringsleiders
die het onderschrijven worden niet echt gedwongen tot concrete beleidsdaden.
Dat is alvast de mening van het gros van de honderden ngo’s die aanwezig
zullen zijn op de VN-conferentie. We hopen nog enkele wijzigingen aan te
brengen in de slottekst via de dialoog met de regeringsvertegenwoordigers,
zegt Laura Frade, de woordvoerster van de Mexicaanse organisaties voor
burgerrechten aanwezig op de conferentie. De kans dat het slotdocument veel
verandert is echt klein. Het zal ongewijzigd blijven tot de start van de
conferentie, zegt Christian Ossa, die instaat voor de organisatie van
Monterrey bij de VN.

Om de doelstellingen te bereiken zullen een aantal economische wetmatigheden
moeten ongebogen worden. De cijfers zijn immers wat ze zijn: het budget van
de officiële ontwikkelingssamenwerking van noord naar zuid daalt al sinds
het begin van de jaren 90. Geen enkel industrieland, op enkele
uitzonderingen na, haalt de 0,7-procentnorm (0,7 procent van het bruto
nationaal product besteden aan ontwikkelingssamenwerking). Het gemiddelde
ontwikkelingsbudget voor de landen van de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) daalde van 0,3 procent in 1990 naar 0,2
procent in 1999.

De nationale regeringen verbonden zich via de Millennium Declaration tot een
halvering van de armoede tegen 2015, maar alle rapporten wijzen erop dat die
doelstelling niet gehaald wordt. Een kwart van de wereldbevolking leeft op
minder dan één dollar per dag, aldus de cijfers van het VN-programma voor
ontwikkelingssamenwerking (UNDP) en in de helft van de ontwikkelingslanden
zal dat zo blijven als het budget voor ontwikkeling zo laag blijft.

Het is natuurlijk niet alleen een kwestie van meer geld. Andere geldstromen
zoals schuldaflossing, subsidiëring en invoertarieven doen het effect van
ontwikkelingssamenwerking teniet. De Wereldbank schat dat de
ontwikkelingslanden voor elke gedoneerde dollar die ze ontvangen negen
dollar besteden aan schuldaflossing. (286).

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3287   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift