Ontwikkelingsorganisaties nemen vrekkige lidstaten onder vuur

Italië, Duitsland en Ierland zijn de grootste slechteriken in de EU wat ontwikkelingshulp aangaat. Ze maken veel te weinig geld vrij om arme landen te helpen de armoede te bestrijden. Dat staat in een gemeenschappelijk rapport dat drie internationale ontwikkelingsorganisaties vandaag (maandag) in Brussel hebben gepubliceerd. Frankrijk krijgt er van langs omdat het de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid blijft tegenhouden. Die hervorming zou de boeren in arme landen meer exportkansen bieden en een einde maken aan de voor hen nadelige exportsubsidies.
Alleen Zweden, Luxemburg, Nederland en Denemarken krijgen lof van de Oxfam, Action Aid en Eurodad. Zij zijn de enige EU-lidstaten die minstens 0,7 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) besteden aan ontwikkelingshulp. Die norm dateert al uit 1970. Het rapport noemt de vier landen helden op het wereldtoneel. Maar Nederland dreigt zijn reputatie volgens de auteurs van het rapport wel te bezoedelen omdat het ook uitgaven voor veiligheid wil meetellen in zijn hulpbudget.

De overige 21 lidstaten moeten nog een lange weg afleggen om de 0,7-norm te halen. Alleen voor de tien nieuwe lidstaten, tot voor kort zelf hulpontvangers, is dat begrijpelijk, zeggen de samenstellers van het rapport. Ze prijzen Tsjechië, dat in 2003 0,1 procent van zijn bbp uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is een stijging met 300 procent in drie jaar. Polen wil tegen 2006 de 0,1 procent halen.

Maar de andere EU-staten behoren tot de rijkste landen ter wereld. Italië heeft maar 0,17 procent van die rijkdom over voor de arme landen. De Duitse kanselier Gerhard Schröder beloofde vorige maand in Davos dat zijn land de 0,7 op middellange termijn zou halen, maar volgens het rapport voldoet Duitsland pas in 2087 aan zijn verplichtingen als het land de huidige trend aanhoudt. Ierland krijgt een oneervolle vermelding omdat het een plan uitwerkte om de 0,7-norm tegen 2007 te halen, maar daar later op terugkwam.

De drie organisaties achter het rapport willen niet alleen meer Europees geld voor ontwikkelingssamenwerking. Ook de kwaliteit van die hulp moet worden opgedreven. Verder moeten de EU-landen dringend iets doen aan de verpletterende schuldenlast waarmee veel arme landen worstelen. En ze moeten er ook voor zorgen dat de wereldhandel eerlijker wordt.

De auteurs van de studie hopen dat de EU andere zuinige donors als de VS en Japan het goede voorbeeld zullen geven. Dat zou dit jaar tot een echte doorbraak in de ontwikkelingssamenwerking kunnen leiden.

De ontwikkelingsministers van de EU komen morgen (dinsdag) in Luxemburg samen voor een informele vergadering. Ze zullen het onder meer hebben over hun inspanningen om de Millenniumdoelen te halen, acht fundamentele ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2015 gerealiseerd zouden moeten zijn. Eén daarvan is de halvering van de armoede in de wereld. (PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2938   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift