Ontwikkelingstop stelt teleur

De VN-top over de Financiering voor Ontwikkeling in Doha heeft weinig concreets opgeleverd. De slotverklaring bevat weliswaar maatregelen om de discriminering van vrouwen weg te werken en vermeldt ook expliciet volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Maar de internationale samenwerking rond belastingsvraagstukken wordt niet genoeg versterkt.
De slottekst gaat slechts op enkele punten verder dan wat de internationale gemeenschap in 2002 op een top in Monterrey al afsprak over ontwikkelingshulp en andere manieren om de strijd tegen de armoede op te voeren. In het licht van de grote uitdagingen van vandaag, zoals de klimaatverandering en de financiële crisis, is dat onvoldoende, vinden de niet-gouvernementele organisaties die naar de top hadden toegeleefd.
‘Het is echt ontgoochelend dat er geen reddingsplan voor alle kwetsbare mensen in de wereld uit de bus is gekomen’, zegt Sylvia Borren, de voorzitter van de Global Call to Action against Poverty. ‘Het blijft jammer dat het internationale circuit maanden moet onderhandelen om uiteindelijk een tekst over te houden die op een aantal punten minder ver gaat dan de Monterrey consensus zes jaar geleden’, zegt Gaspard Denis van CNCD, de Franstalige zusterorganisatie van 11.11.11.

Zware meningsverschillen


Ook de officiële delegaties zijn niet trots op wat ze bereikt hebben. Zware meningsverschillen over de hervorming van internationale financiële architectuur deden de onderhandelingen bijna ontsporen. Uiteindelijk kon de strijd alleen worden bijgelegd door de beslissing om een nieuwe VN-conferentie te organiseren over de financiële crisis en het effect daarvan op ontwikkeling.
‘We hebben de engagementen bevestigd die in Monterrey werden gemaakt over de verhoging van de ontwikkelingshulp’, probeerde de Duitse ontwikkelingsminister Heidemarie Wieczorek-Zeul na afloop de meubels te redden. ‘Bij alle voorgaande crisissen werd er gesneden in ontwikkelingshulp, maar dat zou tegen ieders belangen ingaan.’

Belastingvraagstukken


De niet-gouvernementele wereld had sterk aangedrongen op een versterking van de internationale samenwerking rond belastingvraagstukken, maar op de top kwam daarover enkel een intentieverklaring uit de bus. Experts schatten dat er elk jaar 500 tot 800 miljard dollar op illegale manier van Zuid naar Noord vloeit, vooral als het gevolg van belastingvermijding door transnationale bedrijven.
Ook over een belasting op munttransacties, de zogenaamde tobintaks, wordt nergens vermeld. Nochtans is het een goed instrument om middelen bijeen te krijgen en de internationale kapitaalstromen in kaart te brengen en financiële crisissen te helpen voorkomen. ‘Met alle uitdagingen en noden die er nu liggen, kan men zich eigenlijk niet veroorloven om zo’n instrument links te laten liggen,’ zegt Rudy De Meyer van 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Het is echt ontgoochelend dat er geen reddingsplan voor alle kwetsbare mensen in de wereld uit de bus is gekomen.
Rijke landen sturen hun kat


Van de G8-landen, de sterkste industrielanden en potentieel dus ook de grootste donorlanden, is alleen Frankrijk op het hoogste niveau vertegenwoordigd. Ook de directeur van het Internationaal Monetair Fonds en de voorzitter van de Wereldbank zijn niet in Doha. Internationale hulporganisaties en de top de VN zijn daar niet mee opgezet.
‘Dat is jammer. Maar de twee belangrijke instellingen worden nu eenmaal gecontroleerd door een lidstaat die anti-VN is’, zegt de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Miguel d’Escoto Brockmann. Ook de Belgische regering stuurde geen enkele officiële vertegenwoordiger naar Doha.

Te weinig geld voor ontwikkeling


Miguel d’Escoto Brockmann had ten slotte nog striemende kritiek voor de rijke landen die er maar niet in slagen de al lang beloofde 0,7 procent van hun nationale rijkdom aan ontwikkelingshulp te besteden. In 2005 beloofden de landen van de G8 nochtans 50 miljard dollar extra om de Millenniumdoelen waar te maken. Maar volgens de VN zijn daar tot hiertoe maar 20 miljard dollar van toegezegd.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.