Open brief aan Van Rompuy

Zestig jongeren uit België, Frankrijk, India, Polen, Senegal, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk roepen in een open brief aan Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, op de armoede te stoppen.
  •  R
Geachte heer Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad,
In het begin van dit millennium hebben verschillende landen over heel de wereld een verklaring afgelegd om de leefomstandigheden van miljoenen mensen te verbeteren. Nu, tien jaar later, zijn wij, in het kader van een door de Europese Unie gesteund educatief project met 60 studenten vanuit 7 landen en 3 continenten in Praag samengekomen om de regeringleiders er bij stil te laten staan dat wij de eerste generatie zijn die de kennis, vaardigheden én middelen hebben om die 8 millenniumdoelstellingen te bereiken.
  • We schreeuwen om rechtvaardigheid, roep met ons mee!
  • We beseffen en erkennen onze verantwoordelijkheid daarin; deel dat met ons!
  • We willen de wereld veranderen; doe mee met ons en maak er werk van!

Dat is ons statement. Wij als jonge mensen willen daarmee de politici over heel de wereld oproepen om de vooropgestelde Millenniumdoelstellingen te bereiken.
Jonge mensen zijn wereldburgers en kunnen een veelbetekenende rol spelen bij het verspreiden van deze MDG’s. Maar overheden, media en evenzeer opvoeders hebben de taak te verzekeren dat iedereen in elk land op de hoogte is en zich bewust is van de betekenis van deze MDG’s en de belangrijke rol die zij spelen in de wereldontwikkeling.

Onderwijs toegankelijk


Onderwijs is een elementair mensenrecht en moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dankzij onderwijs hebben mensen de kans zich te ontplooien, kunnen ze zelf beslissingen nemen en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.
Kwaliteitsvolle opleidingen kunnen er voor zorgen dat moeder- en kindersterfte worden teruggedrongen. Goed onderwijs kan tevens de verspreiding van ziektes zoals HIV/Aids en malaria verminderen. We doen op jullie, onze regeringen, beroep om te investeren in onderwijs over de hele wereld!

Natuurlijke bronnen


Onze generatie is bezorgd over het onverantwoord gebruik van de natuurlijke bronnen door zowel overheden, bedrijven en particulieren. Duurzame ontwikkeling moet als hoge prioriteit worden ingeschreven in het regerings- en bedrijfsbeleid. Op die manier moet het gevaar voor een drastische klimaatverandering worden geneutraliseerd.
Regeringen moeten corruptie bannen opdat onze doelstellingen kunnen worden bewerkstelligd. Daarenboven moeten overheden ook samenwerken om op die manier oplossingen te vinden voor al de wereldproblemen waar we de dag van vandaag mee te maken hebben.
De ontwikkelingslanden moeten evenwaardige partners worden wat betreft het mondiale handelsbeleid. Discriminatie op basis van geslacht, religie, etnische afkomst, ras, nationaliteit en wereldvisie moet worden uitgeroeid!

Vrede basisvoorwaarde voor ontwikkeling


Vrede is de basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Dit moet, volgens ons, worden toegevoegd aan de Millenniumverklaring. De internationale gemeenschap moet zijn krachten bundelen en inspanningen versterken om het gebruik van wapens te verminderen en de rechten van de mensen wereldwijd te verzekeren.
Mijnheer Van Rompuy, als toekomstige burgers van Europa maken we ons zorgen over het welzijn van de wereld. Dit is ons statement, van ons, jonge burgers, aan politici over de hele wereld. Wij roepen op de MDG’s te bereiken zoals beloofd werd in 2000.
Toekomstige generaties zullen oordelen over hoe wij nu gehandeld hebben. Zullen wij de generatie zijn die toekeken hoe één miljoen vrouwen elk jaar stierven tijdens de bevalling? Zullen wij de generatie zijn die miljoenen mensen lieten omkomen aan ziektes waarvan de middelen voor handen waren om ze te behandelen?
Zeg ons niet dat we niets tegen dit onrecht kunnen doen! We kunnen en we moeten!!
Met vriendelijke groeten,
en in naam van de 60 jongeren van het internationaal jongerenkamp over de Millenniumdoelstellingen in Praag.
Rémy Bonaffé (Belgische deelnemer van humaniora De Wingerd uit Gent)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.