Opsluiting asielzoekers moet eindelijk stoppen

Tien jaar al voert de Australische regering een
repressief immigratiebeleid waarbij asielzoekers zonder visum lange tijd
worden opgesloten. Maar het protest van de civiele maatschappij tegen dat
beleid groeit, en mensenrechtenorganisaties koesteren de hoop dat de
regering haar harde aanpak zal moeten versoepelen.


Voor de mensenrechtenorganisaties in Australië is de maat vol. Na tien jaar
repressief beleid eisen zij een andere, betere aanpak van het
vluchtelingenprobleem. Woordvoerster van Amnesty International Georgina
Costello noemt de jarenlange opsluiting van kinderen, de frequente rellen in
de gevangenissen en de zelfverminking van de gevangenen mensonwaardige
neveneffecten van het immigratiebeleid.

Het huidige beleid kwam in 1991 tot stand, na de aankomst van honderden
Cambodjaanse bootvluchtelingen. De toenmalige Labour-regering besliste toen
om asielzoekers zonder papieren eenvoudigweg op te sluiten in afgelegen
gevangenissen in het verre noorden van West-Australië. Voorheen werden
mensen eerst in tentenkampen in Darwin opgevangen en daarna naar Sydney of
Melbourne verhuisd. De regering vreesde de controle over die mensen te
verliezen en koos daarom voor de harde aanpak.

De internationale kritiek op het Australische immigratiebeleid brak pas echt
los toen de regering vorig jaar verscheidene keren weigerde asielzoekers te
laten aanmeren. De Australische kustwacht nam de immigranten aan boord en
zocht in de zuidelijke Stille Oceaan naar een geschikt gastland, ver weg van
Australië. Heel wat vluchtelingen kwamen zo in Papoea-Nieuw-Guinea of op het
eiland Nauru terecht. De internationale publieke opinie en de media
reageerden verontwaardigd.

Amnesty International-woordvoerster Costello vindt de controverse rond het
Australische beleid een goede zaak: volgens haar zal de maatschappelijke en
internationale druk de Australische regering dwingen haar immigratiebeleid
te versoepelen. De eerste tekenen zijn alvast hoopvol. Drie weken geleden
kondigde de Australische regering de geleidelijke sluiting van de
Woomera-gevangenis aan. In dat gesloten centrum in de Zuid-Australische
woestijn voerden asielzoekers begin dit jaar een mediagenieke hongerstaking.
De regering verloor een peperduur proces rond die zaak en werd gedwongen
vrouwen en kinderen uit de Woomera-gevangenis vrij te laten en elders te
huisvesten.

Op sommige vlakken is er dus wel vooruitgang, maar toch lijkt de globale
regeringslogica voorlopig onaangetast te blijven. Zo hamert de minister voor
Immigratie en Multiculturele Zaken Phillip Ruddock erop dat er geen
vluchtelingen worden vastgehouden. Volgens hem worden enkel illegale
binnenkomers opgesloten. Zodra die mensen als vluchteling erkend worden,
moeten ze in overeenstemming met de Australische wetgeving vrijkomen.
Ruddock vertelt er wel niet bij dat de geweigerde en verscheepte
vluchtelingen niet onder die wetgeving vallen. Toen het Hoge Commissariaat
voor de Vluchtelingen van de VN én Australische ambtenaren begin april
aankondigden dat 280 verscheepte mensen in Papoea-Nieuw-Guinea en Nauru als
vluchteling erkend werden, kwamen die gevangenen niet vrij. Een woordvoerder
van Ruddock liet weten dat de vluchtelingen niet in Australië waren, en dus
niet onder de Australische wetgeving vielen. Ook scherpe kritiek van de
Mensenrechtencommissie van de VN legde de regering nogal vlot naast zich
neer. Zij weet zich gesterkt door de evolutie in andere westerse landen
zoals Groot-Brittanië, waar het migratiebeleid de laatste tijd eerder
verscherpt dan verslapt.

Mensenrechtenorganisaties blijven echter optimistisch. Zij verwachten veel
van parlementaire onderzoekscommissies naar de mistoestanden in de centra.
Volgens Costello is er nu al groeiende onvrede over de behandeling van de
vluchtelingen, en zal correcte informatie over de situatie die onvrede nog
doen toenemen. Onder druk van de publieke opinie zal de regering
uiteindelijk moeten buigen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift