"Opwarming aarde bedreigt landbouwproductie"

De wereldwijde landbouwproductie kan deze eeuw “ernstige schade” ondervinden van de opwarming van de aarde, blijkt uit een nieuwe studie. India zou door de klimaatverandering bijna 40 procent van zijn landbouwopbrengsten kwijtraken als de uitstoot van broeikasgassen niet in de hand wordt gehouden, zegt klimaateconoom William Cline.
Cline spreekt andere deskundigen, die beweren dat de opwarming de oogsten juist kan verhogen, tegen. “Mijn onderzoek laat zien dat de productiviteit wellicht kan toenemen in een minderheid van de noordelijke landen, maar dat de impact van de klimaatverandering op de landbouw wereldwijd negatief zal zijn in de tweede helft van deze eeuw”, zegt Cline, die sinds de vroege jaren negentig van de vorige eeuw de economische aspecten van de klimaatverandering bestudeert.
“In de eerste twintig jaar kunnen we misschien profiteren van de opwarming, omdat de opwarming in de toekomst samenhangt met de uitstoot op dit moment. Maar als we te lang wachten met het ondernemen van actie, dan zal dat onverbiddelijk leiden tot grote schade”, zegt Cline. De onderzoeker verwacht dat de wereldwijde productie tegen 2080 met 3 tot 16 procent gedaald zal zijn. In de daaropvolgende eeuw wordt de schade volgens hem nog groter.
Graanopbrengst daalt
Los van het onderzoek van Cline, meldde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), dat de wereldwijde graanopbrengst daalt vanwege het extreme weer. Dieren concurreren steeds meer met mensen als het gaat om de consumptie van graan: de vleesproductie neemt toe en veel vleesvee wordt grootgebracht met granen.
Clines onderzoek werd gisteren gepubliceerd door het Centre for Global Development en het Peterson Institute for International Economics. De wetenschapper baseerde zijn conclusies op modellen voor temperatuur en regenval van het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering. 
Kunnen de conclusies van Cline te negatief zijn? Sommige onderzoekers beweren dat de vooruitgang in landbouwwetenschap, van transgeen zaad dat droogte beter aankan tot betere beheersystemen, de oogsten dusdanig zullen verhogen dat de effecten van de klimaatverandering gecompenseerd kunnen worden.
Cline brengt daar tegenin dat de zogenoemde groene revolutie niet meer zo snel gaat. In de jaren zestig en zeventig groeide de wereldwijde opbrengst nog met 2,8 procent per jaar, sinds 1980 is dat volgens hem nog maar 1,6 procent.
“Extra investeringen in techniek en aanpassing kunnen het effect van de klimaatverandering op de landbouwopbrengsten verminderen, maar door die investeringen stijgen de productiekosten en de prijzen van de producten”, zegt hij. 
Arme landen hebben al gemiddelde temperaturen dichtbij of boven het tolerantieniveau van de gewassen. Als de uitstoot van broeikasgassen niet aanzienlijk wordt teruggebracht, dan kunnen die landen volgens Cline 10 tot 25 procent minder opbrengst verwachten rond 2080. Rijke landen, die doorgaans lagere temperaturen hebben, zullen veel mildere of juist positieve effecten ervaren van de temperatuursstijging.
Cline beweert dat India, na China het land met de meeste inwoners ter wereld, een afname van de voedselproductie met 29 tot 38 procent kan verwachten. Het land zal rond het midden van deze eeuw China waarschijnlijk ingehaald hebben qua inwonertal.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift