Opwarming aarde tast noordpoolgebied steeds sneller aan - rapport

De opwarming van de aarde dreigt het noordpoolgebied volledig te ontwrichten. Dat blijkt uit een studie van de Arctic Council, die medegefinancierd is door diverse Europese landen. De temperatuursstijging in de noordpoolregio is in sommige gevallen al tien keer hoger dan die in andere delen van de wereld.

De opwarming heeft tot gevolg dat de permafrost, de continu bevroren toendra, steeds warmer en natter wordt. Dier- en plantensoorten die jarenlang in de regio leefden, sterven uit of trekken verder naar het noorden. IJsberen, zeehonden en de inheemse groepen in de regio worden in hun bestaan bedreigd door de veranderingen, zegt het rapport. De Inuït (de naam die de eskimo’s zichzelf geven) zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van ijsberen en zeehonden. De boodschap is dat de klimaatverandering op dit moment in volle gang is, zei onderzoeksleider en oceanograaf dr. Robert Corell in de New York Times.

Het gebied binnen de poolcirkel maakt een van de snelste en ingrijpendste klimaatveranderingen op aarde mee, stelt het rapport, dat afgelopen weekeinde in handen kwam van de New York Times en de Washington Post. De publicatie van de onderzoeksresultaten stond gepland voor volgende week dinsdag, maar volgens insiders wilden ‘Europese bronnen’ dat het rapport bekend werd voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Europa is een groot voorstander van de reductie van broeikasgassen via het Protocol van Kyoto, terwijl de Amerikaanse president George W. Bush altijd geweigerd heeft dat verdrag te ratificeren.

De komende honderd jaar zal de klimaatverandering versnellen. Dat zal grote natuurkundige, economische, sociale en ecologische veranderingen meebrengen, waarvan sommige al zichtbaar zijn, zegt het rapport. Volgens de auteurs is de uitstoot van broeikasgassen de dominante factor bij de klimaatverandering in het noordpoolgebied.

Het rapport is gebaseerd op de bevindingen van bijna driehonderd wetenschappers, maar ook op ervaringen van de Inuït, de inheemse volken die leven in de Arctische regio in Noord-Amerika en Eurazië. Aan de studie werd meebetaald door Canada, Denemarken, Finland, Noorwegen, IJsland, Rusland, Zweden en de Verenigde Staten.

De veranderingen in de noordpoolregio zijn niet alleen te wijten aan de stijgende temperatuur. Ook overbevissing en bevolkingsgroei spelen een rol, naast de toename van de ultraviolette straling door afbraak van de ozonlaag. Al deze factoren bij elkaar doen zo’n grote aanslag op de aanpassingscapaciteit van sommige ecosystemen en populaties in het Arctische gebied, dat ze eronder dreigen te bezwijken, aldus het rapport.

De veranderingen in het poolgebied hebben hun weerslag in de rest van de wereld, zegt Gunnar Palsson, voorzitter van de Arctic Council, het internationale orgaan dat opdracht gaf tot de studie. We kunnen deze problemen niet op regionaal niveau aanpakken, aldus Palsson in de Washington Post.

Het poolijs smelt zo snel dat er nauwelijks op te anticiperen is, met als gevolg dat de zeespiegel kan stijgen. Zelfs als de Verenigde Staten meedoen met het Protocol van Kyoto, zal dat niet voldoende zijn om die ontwikkeling te keren. De kooldioxide en andere broeikasgassen die de afgelopen eeuw in de atmosfeer zijn gebracht, kunnen volgens de wetenschappers niet meer worden afgebroken. Kyoto kan op zijn best de opwarming van het poolgebied vertragen.

Het Protocol van Kyoto streeft naar een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 7 procent in 2012 ten opzichte van het niveau van 1990. Het verdrag richt zich enkel op de westers industrielanden, niet op landen als China en India, die ook een grote bijdrage leveren aan de uitstoot van broeikasgassen.

Een Amerikaanse ratificatie van het protocol is zeer gewenst, omdat de Verenigde Staten zorgen voor 25 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. President Bush is tegen het verdrag, omdat het de economische groei in zijn land zou verminderen. Zijn tegenstander John Kerry heeft aangegeven dat hij voor ratificatie is.

De resultaten van het onderzoek zijn deels gebaseerd op een toespraak in de Amerikaanse senaat door Sheila Watt-Cloutier, een vertegenwoordigster van de 155.000 Inuït die in Groenland, Canada, Alaska en Rusland leven. We bevinden ons op een keerpunt in de geschiedenis van deze planeet. De aarde smelt letterlijk, zei Watt-Cloutier. Ze gaf aan dat het weer in het poolgebied de afgelopen jaren minder voorspelbaar is geworden, wees op het smelten van de permafrost en gletsjers en het zich terugtrekkende zee-ijs. Ook signaleerde ze de aanwezigheid van diersoorten die voorheen in het gebied niet voorkwamen, zoals roodborstjes en muskieten en andere insecten. (JS/PD)

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift