Oversteek naar Fort Europa blijft dodentocht

Het aantal gestrande Afrikaanse vluchtelingen is voor het eerst sinds jaren gevoelig gedaald. Fortress Europe, een groep die de belangen van migranten verdedigt, meldt evenwel dat het dodental in de groep die Italië probeert te bereiken stabiel is gebleven. Overzeese universitairen en buitenlande investeerders krijgen dan weer automatisch een verblijfsvergunning in Portugal.
In vergelijking met de 17.433 drenkelingen tijdens de eerste zeven maanden van 2006, telde de Spaanse overheid er dit jaar 7934. Voor  Italië spreekt het ministerie van Binnenlandse Zaken over een daling van 30 procent. De daling is te wijten aan ondermeer Frontex, een  Europees agentschap dat belast is met de grensveiligheid en sinds vorig jaar per vliegtuig of boot over de Middellandse Zee  patrouilleert.
Erika Feller van het vluchtelingenagentschap van de VN, UNHCR, nuanceert de positieve stemming. “Het is duidelijk dat mensen nog steeds  in zeer dramatische omstandigheden sterven”, zegt ze. “Dat bewijst dat de maatregelen niet volstaan en vele mensen desondanks verkiezen  om hun leven op zee op het spel te zetten.”

Voorbeeld voor Europa


Sinds januari voert Spanje een ambitieus arbeidsplan uit in samenwerking met de Senegalese overheid. De bedoeling is om honderden  werkkrachten naar Spanje over te brengen met hernieuwbare visa en een arbeidscontract op zak. Eerste minister Zapatero ontving hiervoor  lofbetuigingen en ook Peter Sutherland, migratieafgevaardigde van de secretaris-generaal van de VN, ondersteunt het arbeidsplan. “Op  vlak van migratiebeleid is dit een vooruitstrevende manier van denken, pionierswerk”, aldus Sutherland.
Toch maken de bedenkers en voorstanders van het arbeidsplan zich geen illusies wat de oplossing van het migratieprobleem betreft. “Het  is maar een druppel in de oceaan, maar we moeten blijven doorgaan, druppel per druppel”, vindt Miguel Angel Garcia van de winkelketen Vips, die 25 Senegalezen inhuurt.

Portugal wil rijkere migranten


Portugal geeft dan weer automatisch een verblijfsvergunning aan buitenlandse ondernemers die in Portugal willen investeren, overzeese  universitairen kunnen op een voorkeursbehandeling rekenen. Maar voor andere migranten blijft het moeilijk de nodige papieren in de wacht  te slepen. Migrantenverenigingen in Portugal hebben veel kritiek op de nieuwe wetgeving die sinds deze maand van toepassing is.
Ze nemen er vooral aanstoot aan dat mensen zonder papieren die in Portugal werken, vaak wel belastingen en sociale bijdragen betalen,  maar nauwelijks kans op een verblijfsvergunning maken. Voor wie geld heeft “wordt het heel eenvoudig, maar voor alle anderen verbetert  er weinig of niets”, gelooft Jair Santos Pereira, een Braziliaanse werknemer in een restaurant in Lissabon.

Vluchtelingencrisis in Irak en Ecuador


Het sektair geweld is in Irak de belangrijkste oorzaak van migratie geworden. Het aantal interne Irakese vluchtelingen is enorm  toegenomen sinds de Amerikaanse troepenversterking in februari. De statistieken, verzameld door de Irakese Rode Halve Maan, geven een  verdubbeling van het aantal interne vluchtelingen weer, van 499.000 naar 1,1 miljoen.
Colombiaanse boeren vluchten dan weer naar buurland Ecuador voor het geweld tussen de regering en de guerillabeweging Farc. De  Colombiaanse overheid schuift de schuld van de volksverhuizing in de schoenen van de rebellen, terwijl Ecuador Colombia verantwoordelijk  stelt voor de oplossing van het probleem.
Enkele hulporganisaties zorgden al voor voedsel en medicijnen, maar de Ecuadoraanse overheid klaagt dat ze niet genoeg logistieke  middelen heeft om de instroom op te vangen. Ze vragen nu aan Colombia om de kwestie intern af te handelen.

Padvinders


De wereldwijde Tracing diensten van het Internationale Rode Kruis houden zich bezig met het herstel van familiecontacten in het kader van illegale migratie. “Vaak worden families tijdens de vluchtroute gescheiden en dan gebeurt het dat ze elkaar niet terugvinden. Als we  verwanten terugvinden in andere Schengenlanden, kijken we of er –via de Dublinconventie– overdracht mogelijk is van het ene naar het  andere land”, zegt Nadia Terweduwe van Tracing Vlaanderen in MO*46.
Tracing Vlaanderen opende vorig jaar 238 opsporingsdossiers, en sloot datzelfde jaar 73 dossiers af, mèt een positief resultaat. De  Tracing diensten opereren op basis van het mandaat tot contactherstel, dat in 1949 werd vastgelegd in de Conventies van Genève.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2522   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift