Palestijnse levenstandaard zinkt als baksteen (VN-rapport)

Het uitgaans- en reisverbod dat Israël oplegt in de Palestijnse bezette gebieden heeft dramatische gevolgen voor de levensstandaard van de bevolking. Zeventig procent van de Palestijnen moet rondkomen met minder dan twee dollar per dag, zo staat in een VN-rapport dat deze week verschijnt.


Palestijnen komen overal zonder geld te zitten en hebben geen werk om wat bij te verdienen, zo lichtte VN-gezant Terje Roed-Larsen de cijfers toe, Om de eindjes aan elkaar te knopen zijn steeds meer mensen aangewezen op leningen, aalmoezen en de verkoop van persoonlijke bezittingen.

Sinds oktober 2000, een maand na de start van de tweede intifada, zou de Palestijnse economie 3,3 miljoen euro hebben verloren, mede omdat Israël belastingsgeld niet heeft doorgestort. De helft van de bevolking is werkloos, wat leidt tot een inkomensverlies van 7,6 miljoen euro per dag. De VN-gezant is naar eigen zeggen niet verbaasd door de cijfers, gegeven de ijzeren greep van Israël op de bezette gebieden.

Reisbeperkingen maken het de Palestijnen vrijwel onmogelijk naar hun werk te gaan in de bezette gebieden, laat staan in Israël. Deze zomer konden tussen 500.000 tot 800.000 mensen hun huis niet verlaten. Op sommige dagen moesten meer dan een miljoen mensen thuis blijven. Ik heb me veel moeite getroost een precedent te vinden in de recente geschiedenis maar heb er geen gevonden, zei Roed-Larsen

De VN-gezant veroordeelde de Palestijnse aanslagen op Israëlische burgers, die de aanleiding zijn voor de strenge maatregelen. Niettemin achtte hij de wegversperringen en het uitgaansverbod een vorm van collectieve straf die de Palestijnse samenleving hebben ontredderd op een manier die voeding geeft aan wanhoop en extremisme. Een prominente Palestijn zei tegen me: ‘Leven onder de bezetting is als een verschrikkelijke tandpijn die je alleen maar kan doen ophouden door dood te gaan’.

USAID, het ontwikkelingsbureau van de Verenigde Staten, waarschuwde deze maand in een rapport dat een vijfde van de Palestijnse kinderen eenzijdige voeding krijgt door de blokkades. Khalil Jahshan, vice-voorzitter van het Arabische Anti-discriminatiecomité in Washington acht de kans klein dat de VS veel zullen ondernemen om de situatie te veranderen. De regering van president Bush heeft ons gezegd dat ze erg bezorgd zijn, maar blijft morele en politieke steun verlenen aan Israël, dat bijgevolg niet erg gehaast is om iets te veranderen. We denken dat de toestand nog zal verslechteren.

Phyllis Bennis, onderzoeker aan het Institute for Policy Studies in Washington, denkt dat wat tactisch geschuif met wegversperringen niets zal uithalen. Het probleem blijft de bezetting. Wanneer de VS echt iets willen bereiken moeten ze stoppen met militaire hulp te verlenen aan Israël.

Roed-Larsen kondigde aan dat hij met Israëlische ambtenaren gaat praten over manieren om de draconische veiligheidsmaatregelen te verzachten. De Israëlische legerwoordvoerder kolonel Yarden Vatikay liet al verstaan dat hij de maatregelen legitiem acht. Terje Larsen is niet de minister van defensie van Israël. Hij moet ons niet komen vertellen wat we moeten doen om onze mensen te beschermen.


Xml=3

Ref: mm pr ip

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2745   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift