Palestijnse staat: erop of eronder

Voor de Palestijnse Autoriteit wordt de 66ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, midden september in New York, een cruciaal moment. Het is nu of nooit, zeggen de Palestijnen, om de geest van de Oslo-akkoorden (1993) te erkennen. Dat betekent volledig VN-lidmaatschap voor de Palestijnse Autoriteit of minstens de VN-erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat. Nu hebben de Palestijnen slechts observatiestatus binnen de VN, via de PLO (de Organisatie ter Bevrijding van Palestina), een niet-statelijke actor.

Het is een bijzonder risicovolle bevalling, zo lijkt. De Verenigde Staten scharen zich alvast achter Israël en veroordelen de Palestijnse actie als unilateraal. Volgens Brigitte Herremans, Midden-Oostendeskundige van Broederlijk Delen, maakten de VS een bocht van 180 graden betreffende de toekomstige vorm van een Palestijnse staat. ‘De verklaringen van president Obama in zijn toespraak van 19 mei over het Amerikaans buitenlands beleid in het Midden-Oosten verschillen enorm van wat hij enkele dagen later zei op de jaarlijkse conferentie van AIPAC (Amerikaans Comité voor Openbare Zaken met betrekking tot Israël, td). Terwijl hij op 19 mei pleitte voor een toekomstige Palestijnse staat binnen de grenzen van voor 1967, zei hij op de AIPAC-bijeenkomst, dat er bij onderhandelingen wel rekening moet worden gehouden met de demografische realiteit.’ Daarmee deelt Obama de Israëlische zorg om het joodse karakter te bewaren van de staat Israël –waar ook een Palestijnse minderheid woont.

Vandaag erkennen al meer dan 120 landen een onafhankelijke Palestijnse staat. Maar met hun veto-macht in de VN-Veiligheidsraad hebben de VS een sterke invloed op de onderhandelingen. Het is ook afwachten hoe Europa zal reageren. ‘Europa beschouwt de Palestijnse strategie als contraproductief voor de onderhandelingen met Israël’, aldus Herremans.

België wil alvast de informele vergadering afwachten van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, die begin september in Polen samenkomen. Tijdens die ontmoeting staat onder meer het vredesproces in het Midden-Oosten op de agenda. ‘Nu is het nog koffiedik kijken. Bovendien is het ook nog onduidelijk welke strategie de Palestijnen zelf willen volgen in september’, zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Michel Malherbe.

‘Willen ze voor volledig lidmaatschap via de VN gaan of via een niet-bindende resolutie erkenning aanvragen bij de Veiligheidsraad? Onze basishouding blijft dat we de tweestatenoplossing steunen, maar we zijn ook voorstander om vanuit Europa één sterk gemeenschappelijk signaal uit te sturen. Dat zal, gezien de sterke Europese verdeeldheid, moeilijk worden.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3068   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift

Over de auteur