Paraguay stopt ontbossing

Tot twee jaar geleden was Paraguay het land met de op twee na grootste ontbossingsgraad ter wereld. Een recent verlengde wet zet een rem op de houtkap en levert het land lof van het Wereldnatuurfonds op.
Tot voor kort verdween 88.000 tot 170.000 hectare bos per jaar, na de goedkeuring van de wet in 2004 daalde de boskap met meer dan 85 procent tot 16.700 hectare bos per jaar. De wet, die een reeks strafrechtelijke procedures voor illegale boskap vastlegde, liep in november af maar werd door het huis van afgevaardigden met twee jaar verlengd.

Het Atlantisch Woud in Paraguay is een belangrijke ecologische regio: de bossen herbergen 1084 soorten amfibieën, vogels, reptielen en zoogdieren. 3,7 procent van al die soorten zijn bedreigd, anderhalf procent vind je nergens elders ter wereld terug. Maar op veel plaatsen rest maar vijf procent meer van het oorspronkelijke bos. Grote delen zijn verloren gegaan als landbouwgrond voor soja of veeteelt.

Landbouwers en houthakkers hebben zich tegen de verlenging van de wet verzet, ook al blijkt uit onderzoek van Oil World dat de productie van soja nog gestegen is. Paraguay, dat tot de vier grootste exporteurs behoort van sojabonen, zag de productie dit jaar stijgen tot 4,2 miljoen ton, in 2004 was dat nog 3,5 miljoen ton.

Het Wereldnatuurfonds (WWF) heeft de Paraguayaanse overheid bekroond voor haar inspanningen om het Atlantisch Woud te beschermen, al verdienen decennia van ontbossing meer dan een verlenging van de wet met twee jaar, vindt Lucy Aquino, WWF-coördinator in Paraguay. “Toch zijn we tevreden met de verlenging. We krijgen tijd om economische alternatieven en herbebossingprogramma’s op gang te trekken.” IPS MDG7 (BV/MC)

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift