Pentagon wil vrijstelling van milieuregels

In het Amerikaanse Congres wordt een
wetsvoorstel voorbereid dat het leger vrijstelt van het hele arsenaal
Amerikaanse milieuwetten. Als het ontwerp wordt goedgekeurd dat hoeft het
Amerikaanse leger zich op militaire domeinen niets meer aan te trekken van
‘lastige’ milieuregels als de Clean Air Act, de Clean Water Act, de Marine
Mammal Protection Act, de Noise Control Act, Migratory Bird de Treaty Act en
de Endangered Species Act.


Vele militaire terreinen zijn door de verstedelijking van de rest van het
land de facto reservaten geworden voor meer dan 300 zeldzame planten en
bedreigde diersoorten. De milieubeweging stelt daarom dat de gevolgen van de
voorgestelde wet nauwelijks overschat kunnen worden. Als milieuregels op
militaire terreinen worden afgeschaft, zo redeneert de milieubeweging, zal
het water en de lucht in waardevolle gebieden vervuild worden en kunnen er
voortaan wapens getest worden die schade toebrengen walvissen en andere
zoogdieren.

Volgens de indieners van het voorstel staan de milieuregels in de weg van
een adequate opleiding voor soldaten en van broodnodige wapentests. Tijdens
een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden twee weken geleden, gaf de
Republikeinse volksvertegenwoordiger Joel Hefley een overzicht van de
pijnpunten. Zo moet de marine zijn testsites op het Californische eiland San
Clemente enkele weken per jaar sluiten om de broedperiode van de klauwier
(een bedreigde vogel) niet te verstoren. In het Texaanse Fort Hood zou 84
procent van het oefenveld onderworpen zijn aan bepaalde restricties omdat er
2 bedreigde diersoorten leven en omdat er wat cultureel erfgoed staat, aldus
Hefley. In Camp Pendleton in Californië kan een deel van de kustlijn niet
gebruikt worden door de aanwezigheid van zeereservaten, beschermde planten
en garnalen.

Paul Mayberry, onderminister van Defensie, maakte de aanwezigen op de
hoorzitting diets dat sommige Amerikaanse militairen in Kosovo minder
efficiënt waren dan andere omdat ze een deel van hun opleiding hadden gemist
omwille van het milieu. De ruimte om manoeuvres uit te voeren en de
mogelijkheid om met echte munitie te trainen zijn primordiaal (bij de
opleiding van soldaten), aldus Mayberry.

Een schromelijke vertekening, vinden de milieugroepen. Dan Meyer, ooit nog
marineofficier en nu raadgever bij Bedienden voor Ecologische
Verantwoordelijkheid (PEER), een milieugroep in Washington, stelt dat het
wetsvoorstel overbodig is. In de meeste milieuwetten zijn al precies
omschreven uitzonderingsmaatregelen voor het leger opgenomen. Minister van
Defensie Donald Rumsfeld heeft de autoriteit om uitzonderingen om
milieuregels toe te staan, maar hij heeft dat tot dusver niet gedaan. Voor
die uitzonderingen moet telkens een speciale toelating worden aangevraagd en
het Amerikaanse leger vindt dat blijkbaar erg lastig. In het wetsvoorstel
staat letterlijk dat operaties die per ongeluk resulteren in de
vernietiging van eieren of nesten van trekvogels niet langer een federale
toelating vereisen.

Vooral de sterke bescherming van bedreigde diersoorten is het Amerikaanse
leger een doorn in het oog. De Endangered Species Act legt een absolute
bescherming op in gebieden die een kritieke habitat vormen, een laatste
toevluchtsoord voor soorten die met uitsterven worden bedreigd. Het
wetsvoorstel zoals het er nu uit ziet, maakt die vorm van bescherming
ongedaan voor militaire domeinen. Dit is gewoon een vrijgeleide om roofbouw
te plegen op de natuur, zegt Meyer Het Amerikaanse leger moet onze
kustlijn niet verpesten om ze te verdedigen.

Het wetsvoorstel is nog niet levensvatbaar, maar Meyer vreest dat het in het
huidige oorlogsklimaat veel kans maakt om goedgekeurd te worden in het
parlementaire halfrond.

Het is overigens niet de eerste keer dat het Pentagon onder milieuregels
probeert uit te komen. Vorig jaar kon PEER de hand leggen op een militaire
nota die stelde dat het Pentagon in het Congres steun moest vonden om de
Endangered Species Act en andere wetten te herschrijven.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift