Peru debatteert over doodstraf voor kindverkrachters

Afstotelijk, monstrueus en onmenselijk. Zo omschrijven drie nieuwe
wetsvoorstellen in Peru pedofielen en kindverkrachters. Lourdes Alcorta, die
een van de wetsvoorstellen heeft ingediend sprak zelfs over wilde
moordzuchtige beesten waarop mensenrechten niet van toepassing zijn. Het is nu
aan het parlement om zich over de voorstellen te buigen.
”De maatschappij heeft geen andere keuze dan hen te elimineren, aangezien
ze het niet verdienen om te leven”, aldus het wetsvoorstel dat de doodstraf
wil opleggen aan verkrachters van kinderen en gehandicapten.

Lourdes Alcorta, lid van de rechtse Nationale Eenheidsalliantie (NEA) wordt
in haar voorstel gesteund door zeven andere van de in totaal zeventien
parlementsleden van de NEA. Ook de huidige president Alan Garcia heeft wel
oren naar de herinvoering van de doodstraf voor verkrachters van jonge
kinderen. Tijdens zijn verkiezingscampagne stelde hij een gelijkaardig
ontwerp voor. Maar het was pas na het voorstel van Alcorta dat ook de partij
van Garcia effectief een voorstel indiende.

Het is niet zeker of de wet er ook zal komen. Er zullen eerst enkele
obstakels overwonnen moeten worden. Zo ratificeerde Peru de Amerikaanse
mensenrechtenconventie, beter bekend als het Pact van San José in 1978.
Artikel 4 van het Verdrag stelt duidelijk dat landen die de doodstraf hebben
afgeschaft ze niet meer mogen invoeren. In de grondwet van 1979 erkent Peru
de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie en het Inter-Amerikaans Hof voor
de Mensenrechten. De Peruaanse grondwet zelf staat de doodstraf alleen toe
bij verraad in tijden van oorlog.

Het wetsvoorstel kan op ruime publieke steun rekenen. Op 7 september bracht
de Universiteit van Lima de resultaten van een peiling naar buiten waaruit
bleek dat maar liefst 72 procent van de respondenten voorstander is van de
doodstraf voor kindverkrachters.

Ondanks de publieke steun is het niet zeker dat de voorstellen voldoende
stemmen zullen halen in het parlement. De herinvoering van de doodstraf kan
alleen maar goedgekeurd worden door een wijziging van de grondwet. En een
dergelijke grondwetswijziging vergt een speciale meerderheid van maar liefst
tachtig van de 120 parlementsleden. In de volgende wetgevende termijn, in
2007, dient opnieuw met eenzelfde meerderheid ‘ja’ gestemd te worden.

De 42 parlementsleden van de Unie voor Peru en de Peruaanse Nationalistische
Partij, de aanhangers van voormalig presidentskandidaat Ollanta Humala,
hebben nog geen gemeenschappelijk standpunt ingenomen. ”De herinvoering van
de doodstraf gaat in tegen de pijlers van de beschaving”, zei hun
woordvoerder Juvenal Ordonez. ”De doodstraf is een gruwelijke maatregel die
de maatschappij ontmenselijkt.”

Volgens het ministerie voor Vrouwenzaken en Sociale Ontwikkeling ontvingen
de nooddiensten tussen januari 2002 en juni 2003 1688 klachten over seksueel
geweld tegen kinderen en tieners. Zo’n 99 zaken per maand. Tussen januari en
juni van dit jaar waren er maar liefst 175 klachten per maand.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3148   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift