Peruaans Parlement kiest kant inheemse volkeren

Het Peruaans parlement keurde op 18 juni de intrekking van de decreten 1090 en 1064 goed. Die decreten waren de aanleiding van de protesten van de inheemse volkeren van de Amazone, waarbij al minstens 34 doden vielen.
Na een uitgebreid debat, waarin de facties hun visie op de intrekking van de betwiste decreten uiteenzetten, besloot een overtuigende meerderheid – 82 stemmen voor en 12 tegen – het voorstel van de regering te steunen.
Het voorstel kwam er op initiatief van de eerste minister Yehude Simon. Na gesprekken met de inheemse leiders stelde die gisteren een plan voor om de dialoog met de inheemse bevolking opnieuw aan te zwengelen. Hij wil een einde maken aan het conflict in de Amazone dat nu ruim twee maanden aanhoudt.
Nu de gemoederen lijken te bedaren zal Simon waarschijnlijk snel ontslag nemen als eerste minister, zoals hij enkele dagen geleden te kennen gaf. “Ik treed af zodra de situatie genormaliseerd is,” verklaarde hij eerder.  
Een parlementslid van de Partido Nacionalista, Juvenal Ordóñez, beschouwt de intrekking van de decreten als een gedeeltelijke oplossing, aangezien er nog zeven decreten resteren die de exploitatie van de Amazone wettelijk vastleggen. Ook vind hij dat de schorsing van zeven parlementsleden die zich in de eerste plaats al verzet hadden tegen de nu geannuleerde decreten, moet opgeheven worden.

Tevredenheid


Deysi Zapata, vicepresident van AIDESEP, een vereniging die zich inspant voor de rechten van de inheemse volkeren en het behoud van het regenwoud, is zeer tevreden met de beslissing van het parlement. “Vandaag is een historische dag. We zijn zeer tevreden dat de oproep van de inheemse volkeren aanhoord is”, zegt hij. Hij laat niet na aan te stippen dat ‘indien deze beslissing eerder genomen was, er vele betreurde doden vermeden hadden kunnen worden.’
De vertegenwoordiger van AIDESEP vraagt aan de regering om zo snel mogelijk de noodtoestand in Bagua op te heffen en de politieke vervolging terug te draaien, zodat de inheemse leider Alberto Pizango, die politiek asiel vond in Nicaragua, terug kan keren.

Excuses


Hoewel hij aanvankelijk de eisen van de inheemse volkeren verwierp, stelde de Peruaanse president Alan Garcia zijn afwijzende houding bij. Gisteren excuseerde hij zich voor het ontketende geweld tegen de inheemse volkeren. “Het moment is gekomen om te erkennen dat er fouten zijn gemaakt”, zei hij alvorens de stemming in het parlement van start ging.

Catapa


De protesten liepen op 5 juni uit de hand en er braken rellen uit. In Bagua werden minstens 24 inheemse bewoners vermoord door de ordediensten. Twee Vlaamse vrijwilligers van Catapa, een Vlaamse NGO die werkt rond mijnbouw in Latijns-Amerika, waren aanwezig bij deze rellen. Vanavond brengen zij het exclusieve relaas van de moeizame strijd van de inheemse bevolking tegen de exploitatie en verarming van hun land, voor een duurzame economie en een menswaardig bestaan en de opofferingen die zij hiervoor maken. Afspraak om 19h30 in auditorium 2 van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Ugent, Hoveniersberg Gent.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3153   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift