Powell reikt Uribe de hand in zijn strijd tegen drugs

Colombia mag alweer op een flinke financiële
injectie van de Verenigde Staten rekenen. Collin Powell, de Amerikaanse
minister voor Buitenlandse Zaken, landde dinsdag in Bogota en besprak er de
‘oorlog tegen drugs’ met president Alvaro Uribe. Naast de strijd tegen het
drugsterrorisme kwamen ook de vredesplannen van de Colombiaanse president
met de linkse guerrilla en de rechtse paramilitairen aan bod. Collin Powell
kondigde woensdag aan dat Washington een extra 15 miljoen dollar ter
beschikking stelt om drugsoogsten in Colombia te vernietigen en bevestigde
opnieuw zijn steun voor het nationale veiligheidsprogramma van president
Alvaro Uribe.


Powell was naar eigen zeggen in Colombia om poolshoogte te nemen van de
situatie om zo zijn dossier voor het Amerikaanse Congres voor te bereiden.
Het bezoek was voor Uribe dus hoogst belangrijk, want het is het Congres dat
bepaalt op hoeveel financiële steun Colombia in de nabije toekomst zal
kunnen rekenen.

De steun van Washington voor de pogingen van Colombia om nieuwe fondsen te
genereren uit multilaterale financiële instellingen was ook een van de
gespreksonderwerpen. In naam van de regering-Bush drukte Powell zijn
vertrouwen uit in Uribes potentieel om het nationale veiligheidsprogramma
uit te voeren. Powell veroordeelde ook de gewapende groepen die zichzelf
financieren met inkomsten uit de drughandel, vooral die in cocaïne, meer ook
die in heroïne en marihuana.

Hij wees er echter wel op dat als de Colombiaanse strijdkrachten en de
politie versterkt worden om de burgeroorlog het hoofd te kunnen bieden, er
geen plaats zal zijn voor massale schendingen van de mensenrechten zoals in
het verleden. Powell prees de contacten tussen Uribe en de rechtse
paramilitaire United Self-Defence of Colombia (AUC) die vorige week een
wapenstilstand afkondigde. Hij verwierp het voorstel van Uribe om de
Verenigde Naties vrede te laten bemiddelen niet.

Totnogtoe hebben de Verenigde Staten 2 miljard dollar gepompt in Colombia.
Het gaat daarbij voornamelijk om militaire steun die de uitvoer van Plan
Colombia mogelijk moet maken. Dat plan, een geesteskind van de vorige
president van Colombia, is erop gericht de drughandel bij de wortel uit te
roeien door oogsten te vernietigen en de paramilitaire organisaties die zich
met de handel bezighouden, aan te pakken. Het Plan Colombia alleen al kost
7,5 miljard dollar. Daarvan komt 4 miljard van de Colombiaanse overheid, 1,3
miljard van de VS en de rest uit andere landen. Verder wordt ook het
Regionaal Andes Initiatief gesteund, een project dat erop gericht is om de
schade te verzachten die de boeren uit Colombia en de buurlanden lijden door
de oorlog tegen drugs.

Niet-gouvernementele organisaties wendden het bezoek van Powell als een
gelegenheid om de schendingen van de mensenrechten door het Colombiaanse
leger aan te kaarten. Kort na zijn aantreden kondigde Uribe de noodtoestand
af om de gewapende groeperingen harder aan te kunnen pakken. Colombiaanse
mensenrechtenorganisaties stellen dat de regering zich weinig aantrekt van
de rechten van onschuldige Colombianen - het recht op voedsel, de
bewegingsvrijheid, het recht op fysieke integriteit en andere.

Powell drukte zijn steun uit aan de Colombiaanse inspanningen ‘om die
terroristische elementen aan te pakken. die de droom van de Colombiaanse
bevolking over een democratische en veilige maatschappij trachten te
vernietigen’. Daarmee bedoelde Powell zowel de linkse rebellenbewegingen
FARC en ELN en de AUC, de koepel van rechtse paramilitairen. Die
organisaties staan op de lijst met 30 internationale terroristische
organisaties van Washington.
Het AUC blijft ondanks de wapenstilstand op de lijst staan, zei Powell,
omdat nog niet duidelijk is of de organisatie alle illegale activiteiten zal
stopzetten en zich in een democratische maatschappij zal willen integreren.

Sommige politieke waarnemers geloven dat het bezoek van Powell ook in het
licht moet worden gezien van de zoektocht van de VS naar brede
internationale steun voor hun houding tegenover Irak in de Veiligheidsraad
van de VN. Colombia is momenteel voorzitter van de Veiligheidsraad. De
komende dagen wordt er in de Raad gestemd over een verklaring in verband met
het Irakese wapenprogramma dat momenteel geïnspecteerd wordt door een
speciaal team van VN-inspecteurs.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3049   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift