Profiel van de Chinese arbeidsmigrant

Volgens het Bureau van Statistiek had China in 2008 naast de 85 miljoen rurale werkers die in lokale ondernemingen werken maar ter plaatse blijven, nog 140 miljoen boeren die hun geluk beproeven in de steden om er werk te zoeken.

  • CC Dominic Lüdin Arbeidsmigranten bij het Olympische Vogelneststadion in Beijing. CC Dominic Lüdin

Het gaat om twee derden mannen en één derde vrouwen; de gemiddelde leeftijd bedraagt 29 jaar; twee derden hebben hoger middelbaar af; ze doen het vuile, harde en gevaarlijke werk in de steden. Recentelijk wordt een onderscheid gemaakt tussen oudere migranten die vast blijven hangen aan hun landelijke afkomst en jongere migranten die zich meer blijvend in de stad wensen te vestigen.

Lage lonen, lange dagen

In april 2006 maakte de regering na 10 maanden van onderzoek een studie bekend over de Chinese boer-migranten. Het rapport toont dat de gemiddelde lonen laag waren (780 yuan in 2004); maar 53% had een arbeidscontract; enkel 13 % werkte de achturendag (40 % werkte 8 tot 9 uren, 46 % 9 of meer); drie vierden kreeg overuren niet uitbetaald en maar één op vijf kreeg een korte opleiding ter plaatse.

Tussen juli en november 2005 ondervroegen Wong en Zheng 2617 boer-migranten in de vier steden: Shenzhen, Suzhou, Chengdu en Peking. Voor het zoeken naar werk zijn de migranten aangewezen ofwel op hulp van vrienden (47%) ofwel op eigen inspanningen (36%). Slechts 6 % gebruikt institutionele kanalen zoals jobdiensten.

Hoewel dit volgens de Arbeidswet verplicht is, bezat maar een goede helft een arbeidscontract. De wet schrijft ook één rustdag voor per week. Het onderzoek toonde aan dat 52 % minder dan 4 rustdagen had per maand: 22 % had geen enkele dag vrij en 23 % beschikte maar over één of twee rustdagen. Meer dan een kwart beweerde gevaarlijk of ongezond werk te doen en dit doet zich meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Voor ze starten kreeg 43 % geen instructies over veiligheid en hygiëne. 22 % beweerden al een arbeidsongeval-of ziekte te hebben gehad. Een kwart voelt zich niet gelijk behandeld en 15 % was al ofwel uitgescholden ofwel geslagen, ook beiden onwettelijk. De loonachterstanden zijn verre van weggewerkt. 22% werd gedurende het laatste semester te laat betaald.

Weinig sociale zekerheid

Een recente studie van de “Federatie van Vakbonden” boog zich over het verschil tussen oude en jonge migranten: blijkt dat de 100 miljoen jonge migranten (geboren 1980-95) gemiddeld 1750 yuan verdienen: dit is 10 % minder dan de oudere migranten en ver onder het gemiddeld maandloon van de stedelingen die 3000 yuan per maand verdienen.

De tweede generatie wil het platteland ontvluchten om in de industriegebieden als Guangdong of Zhejiang te gaan werken. Het onderzoek vond ook dat de jonge migranten een baan mobiliteit hebben die bijna drie maal zo groot is vergeleken met de eerste generatie. De meeste jonge migranten hebben geen beroepsvaardigheden en vonden het moeilijk om een goede baan te krijgen, hoewel 70 % hoger middelbaar voleindigde.

Uit de bevraging van Wong en Zheng blijkt ook dat een minderheidspercentage participeerde in de sociale zekerheid: 29 % in verzekering tegen arbeidsongevallen, 23 % in de ziekteverzekering, 22 % in de pensioenbijdragen en nauwelijks 10 % in de werkloosheid.

Daarnaast ervaarden ze ook heel wat last wegens hun half wettelijke status: 67 % moest nog hun tijdelijke verblijfsvergunning bemachtigen. Dus een wandeling op straat kan al gevaarlijk zijn. De politie wordt door de helft als slecht of zeer slecht ervaren. Om hiertegen in te gaan wordt het meest de voorkeur gegeven aan wettelijke bijstand (34%), gevolgd door hulp van vrienden en kennissen(30 %) en tenslotte bemiddeling en arbitrage (19%); De boermigranten zijn het meest bekommerd om hun integratie in de sociale zekerheid en het sociaal vangnet.

Dit artikel verscheen eerder op chinasquare.be.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.