Prostitutie houdt Syrische Irakezen overeind

De Syrische overheid verbiedt de aanwerving van Iraakse vluchtelingen in formele jobs. Dat drijft de vluchtelingen naar illegale praktijken zoals prostitutie en kinderarbeid.
Syrië huisvest zo’n 1,5 miljoen Iraakse vluchtelingen. De Syrische wet verbiedt hen de toegang tot een formele job. Volgens een recente VN-studie over het Iraakse welzijn in Syrië, heeft drieëndertig procent van de ondervraagde huishoudens geen inkomen meer binnen de drie maanden. Vierentwintig procent rekent op steun van familie en vrienden in het buitenland.

Noodgedwongen maatregelen


Volgens het UNCHR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, is bijna de helft van de Iraakse vluchtelingen sinds vorige zomer noodgedwongen teruggekeerd naar hun onrustige thuisland. Voor de meesten onder hen was het leven in Syrië onbetaalbaar geworden.
De vluchtelingen die in Syrië blijven, moeten vaak hun toevlucht nemen tot ongewenste en illegale praktijken. De periferie van Damascus ondergaat een nachtclubexplosie, met Iraakse prostituees in de aanbieding. De uithuwelijking van jonge meisjes is een andere exploitatievorm. Plezierhuwelijken - voltrokken voor seksuele doeleinden, vaak van korte duur – maken de jonge Iraakse bruidjes vatbaarder voor seksuele uitbuiting.
Ook kinderarbeid manifesteert zich onder de vluchtelingen. Onderwijs moet in veel gevallen plaats ruimen voor een extra inkomen binnen het gezin. UNICEF schat dat tachtig procent van de Iraakse kinderen in Syrië geen onderwijs krijgt. Minstens tien procent van hen zou verplicht werken voor één dollar of minder.


Syrië verantwoordt zijn houding 


De Syrische overheid weerlegt de kritiek. De Irakezen genieten volop mee van het Syrische subsidiesysteem. De overheidssubsidies beschermen de bevolking tegen prijsschommelingen voor levensnoodzakelijke goederen zoals brood en elektriciteit. De Syrische overheid geeft toe dat haar economie aanzienlijk is gegroeid dankzij de Iraakse migratie. Het land kende een economische groei van zeven procent in 2007. De economie is dankzij de Iraakse migratie blijven groeien. Na bijna vijf jaar oorlog in Irak heeft het hoge aantal vluchtelingen - de Irakezen maken acht procent uit van de totale bevolking- een negatieve invloed op de inflatie. 
Volgens Abdullah Dardari, de Syrische minister van Economische Zaken, liggen de toegenomen subsidies aan de vluchtelingen, de tegenvallende landbouwoogsten, en het toegenomen toerisme aan de basis van de inflatie. Het hoge aantal Iraakse vluchtelingen dreigt de sociale infrastructuur te ontwrichten. Syrië heeft in oktober vorig jaar haar migratiewetten noodgedwongen verstrengd. Het land spendeert jaarlijks minstens één miljard dollar aan steun voor de Iraakse vluchtelingen. Dardari schat het subsidiebudget voor 2008 zelfs op zeven miljard dollar. Dat is liefst negentien procent van het Syrisch bruto binnenlands product.
Internationale afwezigheid
Syrië heeft veel kritiek op de internationale gemeenschap die te weinig bijdraagt in de financiële hulpverlening. Het UNCHR bevestigt de internationale afwezigheid in de Iraakse vluchtelingenproblematiek.De Europese Unie heeft in december vorig jaar 50 miljoen euro vrijgemaakt om Syrië en Jordanië te ondersteunen. De Verenigde Staten boden wel hulp aan Jordanië maar Syrië kreeg geen cent.
Ik ben proMO*

Nu je hier toch bent

Om de journalistiek van MO* toekomst te geven, is de steun van elke lezer meer dan ooit nodig. Vind je dat in deze tijden van populisme en nepnieuws een medium als MO* absoluut nodig is om de waarheid boven te spitten? Word proMO*.

Wil je bijdragen tot de mondiale (onderzoeks)journalistiek in het Nederlandstalig taalgebied? Dat kan, als proMO*.

Wil je er mee voor zorgen dat de journalistiek van MO* mogelijk blijft en, ondanks de besparingspolitiek, verder uitgebouwd wordt? Dat doe je, als proMO*.

Je bent proMO* voor € 4/maand of € 50/jaar.

Word proMO* of Doe een gift