Rapport over Congo krijgt Belgisch staartje

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht zal het hoofd van de expertengroep van de Verenigde Naties vragen gefundeerde aanwijzingen te kunnen krijgen over de eventuele betrokkenheid van Belgische onderdanen of bedrijven bij de financiering van gewapende groepen en milities, vooral in het oosten van Congo.
Indien er concrete aanwijzingen zijn dat Belgische onderdanen of bedrijven zich schuldig maken aan activiteiten die een overtreding vormen op de geldende sanctieregeling zal minister De Gucht de informatie overmaken aan het Federale Parket, dat gepaste acties kan ondernemen. ‘Het is met dit doel voor ogen dat wij aan het hoofd van de expertengroep bijkomende informatie hebben gevraagd’, zegt De Gucht.
Uit het eindrapport van de expertengroep over de Democratische Republiek Congo blijkt dat eindafnemers van kostbare en halfkostbare mineralen nooit met de hand op het hart kunnen beweren dat ze volstrekt legale grondstoffen kopen uit het Congolese Zuid- en Noord-Kivu. Ons land staat bovenaan het lijstje van exportbestemmingen van 2904 ton tinerts in halfgeraffineerde vorm.

Transparantie prioritair


‘Voor België is transparantie bij de ontginning van natuurlijke rijkdommen van prioritair belang’, zegt Minister van Buitenlandse zaken De Gucht. ‘De Belgische justitie heeft al onderzoeken gestart naar kwesties die in het rapport worden genoemd, deze onderzoeken lopen nog. Zo loopt er ondermeer een onderzoek naar een poging tot verkoop van pyrochloor.’ De expertengroep werd van dit onderzoek mondeling geïnformeerd tijdens een officiële bijeenkomst met het ministerie in België.’
‘Indien geen halt kan worden toegeroepen aan de illegale ontginning van bodemrijkdommen en de daarmee verbonden financiering van gewapende groepen, zullen de vijandelijkheden in Oost-Congo blijven voortduren’, besluit Minister De Gucht.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3184   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift