Regering-Toledo grijpt terug naar oerconservatieve bevolkingspolitiek

De pil en het condoom kunnen blijkbaar niet meer door de beugel voor de Peruaanse regering: vrouwengroepen klagen dat overheidsinstanties enkel nog zweren bij periodieke onthouding om de grootte van de gezinnen in het land onder controle te houden. Daarmee neemt de regering afstand van het succesvolle beleid dat het Peruaanse geboortecijfer de voorbije tien jaar van 3 naar 1,7 procent deed zakken.Flora Tristán, Manuela Ramos en Demus, drie Peruaanse vrouwengroepen, stellen dat de regering van president Alejandro afgegleden is naar conservatief fundamentalisme wat de reproductieve gezondheidszorg aangaat. Overheidsinstanties zouden enkel nog de natuurlijk anticonceptiemethodes willen propageren die door de katholieke kerk worden goedgekeurd. De katholieke kerk bekleedt nog altijd een erg belangrijke plaats in de Peruaanse samenleving. Dat blijkt onder meer uit het feit dat abortus nog altijd wettelijk verboden is in het land.

Volgens de vrouwenorganisaties informeert de regering de Peruaanse bevolking niet langer adequaat over alle beschikbare anticonceptiemethodes. Ze geloven ook dat de overheidscampagnes die vrouwen vertrouwd moeten maken met de pil, het spiraaltje en de mogelijkheid om zich na het gewenste aantal geboorten te laten steriliseren, op een lager pitje zijn gedraaid.

Gezondheidsminister Fernando Carbone heeft verklaard dat de onder de regeringen van Alan García (1985-1990) en Alberto Fujimori (1990-2000) opgezette overheidsprogramma’s rond gezinsplanning niet zullen worden opgeschort, maar wel herzien.

Het conservatieve regeringsstandpunt komt het best tot uiting in de discussie rond de morning-afterpil en de Manual Vacuum Aspiration, een nog goedkopere techniek waardoor de gevolgen van een onveilige vrijpartij meteen ongedaan kunnen worden gemaakt. De overgangsregering van van Valentín Paniagua die in 2000 aan de macht kwam na de afzetting van Fujimori en de verkiezingen voorbereidde die uiteindelijk door Toledo werden gewonnen, had het gebruik van de morning afterpil via een ministerieel besluit toegestaan. Vrouwengroepen willen dat beide moderne technieken definitief worden gelegaliseerd - bijvoorbeeld om vrouwen die het slachtoffer worden van een verkrachting te kunnen helpen, maar ook om het hoge aantal clandestiene abortussen omlaag te krijgen. Maar volgens minister Carbone kan er van een legalisering geen sprake van zijn - niet alleen omdat de methodes gevaarlijke neveneffecten kunnen hebben, maar ook omdat ze in de praktijk neerkomen om abortus - ze verhinderen immers de innesteling van een bevruchte eicel. Dat is ook precies het standpunt van de katholieke kerk.

President Toledo zelf heeft zijn standpunt over de zaak nog niet te kennen gegeven. Maar de twee gezondheidsministers die hij sinds zijn ambtsaanvaarding vorig jaar heeft benoemd, Luis Solari en diens opvolger Carbone, hebben allebei sterke banden met Opus Dei, de machtige en oerconservatieve katholieke organisatie die niets van moderne anticonceptiemiddelen wil weten.

De kerkelijke hiërarchie in Peru is tegen het gebruik van de pil en van het spiraaltje. Ook het gratis uitdelen van condooms en expliciete seksuele voorlichting in de scholen vindt in haar ogen geen genade. De kerk is altijd tekeer gegaan tegen de programma’s voor geboortebeperking die door de regeringen van García en Fujimori werden ingevoerd.


Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2771   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift