Regering wantrouwig tegenover buitenlanders

In juni werd Japan opgeschrikt door een brutale gezinsmoord. De daders waren Chinese studenten. De regering is nu geneigd buitenlanders de toegang tot Japan moeilijker te maken.

Japan heeft al de reputatie xenofobisch te zijn. De eeuwenoude ingebakken neiging van het land om buitenlanders zoveel mogelijk van het eiland te houden, vertaalt zich ook nu nog in erg lage immigratiecijfers. Ter vergelijking, buitenlanders maken in Japan slechts 0,2 procent van de werkende bevolking uit. In Duitsland is dat bijna één op tien en in de Verenigde Staten is het meer dan één op tien.

De neiging om de grenzen gesloten te houden, staat haaks op de vraag van topzakenmensen om meer goed opgeleide buitenlandse krachten toe te laten om de Japanse economie nieuw leven in te blazen. Ook voorstanders van een multiculturele samenleving en universiteiten pleiten voor een betere integratie van buitenlanders en voor meer uitwisselingsmogelijkheden. Het ministerie van onderwijs is gewonnen voor meer uitwisselingsprogramma´s en het verhogen van het aantal buitenlandse studenten. Het wil meer dan 100.000 buitenlandse studenten de kans geven in Japan hogere studies te volgen. Chinezen vormen met ongeveer 60.000 studenten het grootste aandeel. Maar net tegenover de Chinezen wil de regering nu een hardere politiek voeren. De voorbije week heeft het ministerie van justitie 400 aanvragen voor een studentenvisum geweigerd.

Die weigering kadert in een toegenomen wantrouwen tegenover ´criminele buitenlanders`. De brutale roofmoord van enkele Chinese studenten, die naast de ouders ook enkele jonge kinderen mee de dood in sleepten, zette kwaad bloed onder de bevolking. In een referendum door de overheid, minder dan twee maanden na deze brutale moord, verklaarde één op drie Japanners niet nog meer buitenlandse toeristen in hun land te willen. Meer dan negentig procent van de bevraagden noemde de stijgende criminaliteitscijfers als reden.

Een woordvoerder van het ministerie van justitie zei dat buitenlandse studenten in de toekomst strenger gecontroleerd zullen worden. Hij verwees naar een stijgend aantal misdaden en de toegenomen ernst ervan door mensen die niet terugkeren na het verlopen van hun visum. Chinezen vormen nagenoeg de helft van alle buitenlanders die het voorbije jaar gearresteerd werden in Japan.

Critici van het xenofobe beleid van de regering wijzen erop dat de cijfers niet enkel een beeld geven over criminaliteit maar ook over het gebrek aan acceptatie van buitenlanders, en het gebrek aan kansen dat ze krijgen om legaal te leven en te werken in Japan. “In vergelijking met andere grote landen, is Japan duidelijk geen vriendelijke plaats voor buitenlanders”, stelt professor Hiroshi Komai, een specialist in immigratie aan de Tsukuba-universiteit. Komai noemt een aantal pijnpunten: buitenlandse kinderen krijgen te weinig hulp met de Japanse taal in scholen, er zijn praktisch geen wetten die buitenlandse werknemers beschermen en er heerst racisme in bepaalde sectoren, zoals een gevangenisopstand omwille van de slechte behandeling van buitenlandse gedetineerden recentelijk illustreerde.

De regering hanteert een dubbele standaard, beweren critici van het beleid: enerzijds liet ze de instroom van slecht betaalde buitenlandse werkers toe toen de economie daar nood aan had; anderzijds treedt ze streng op tegenover diezelfde mensen zo gauw er sprake is van een recessie. Katsuo Yoshinari, coördinator van de People´s Friendship Society, een organisatie die Aziatische werkers in Japan bijstaat, relativeert de bezorgdheid over buitenlandse criminaliteit: “Ofschoon buitenlanders meer kans lopen om aangehouden te worden, maken ze slechts 1,3 procent uit van iedereen die in dit land gearresteerd wordt. De enige oplossing voor buitenlandse criminaliteit is buitenlanders die hier werken een verlenging van hun visum geven zo dat ze legaal kunnen leven.” De regering lijkt voor een meer populistische koers te kiezen.

Suvendrini Kakuchi

xml=7

Ref: ap lb hd

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3174   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift