Rio 1992 bracht milieu en ontwikkeling samen, Rio+20 dreigt ze uit elkaar te halen

Als de voorstellen die vandaag op tafel liggen het halen, wordt de Rio+20-top een mislukking. De kloof tussen milieu en ontwikkeling dreigt opnieuw breder te worden. Een apart proces dat uitsluitend focust op het milieu is niet de dringende oplossing voor armoede en onrecht die ook de planeet beschermt stellen Oxfam en de internationale campagnes Beyond 2015 en Global Campaign against Poverty (GCAP).

  • Oxfam Inwoners van Nova Palmares in Bahia, Brazilië, graven een regenput. Volgens de inwoners heeft het in twee jaar niet meer geregend. Voor Oxfam en de campagnes Beyond 2015 en Global Campaign against Poverty moeten milieuproblemen en armoede samen aangepakt worden. Oxfam

Eén van de belangrijkste verwachte resultaten op de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, die morgen begint in Rio de Janeiro, is een akkoord over de zogenaamde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals).

Binnen de VN is het overleg over een wereldwijd kader voor ontwikkeling na 2015 al van start gegaan door een stand van zaken op te maken van de huidige Millenniumdoelstellingen. Ook de verschillende opties voor na 2015 kwamen aan bod. Het voorstel dat nu in Rio op tafel ligt, stelt een tweede proces voor met wereldwijde doelstellingen vanaf 2015.

Armoede uitroeien en het milieu beschermen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet afzonderlijk opgelost worden. De huidige voorstellen dreigen te leiden tot zwakke engagementen, dubbel werk en een onduidelijke focus. De armsten in de wereld, die nog altijd onvoldoende gezondheidszorg en kwalitatief onderwijs hebben, hebben ook geen toegang tot water, land of propere lucht. Zij zullen de belangrijkste verliezers zijn als Rio+20 er niet in slaagt tot een reeks universele doelstellingen voor de planeet te komen. We hebben één leidend kader nodig dat als doel heeft armoede uit te roeien en de aarde terug in balans te brengen.

1 proces

Oxfam en de andere organisaties zijn er van overtuigd dat Rio een mijlpaal kan zijn om armoede uit te roeien en welvaart voor iedereen te garanderen. Maar dat lukt alleen als wereldleiders kiezen voor één proces dat de ontwikkelingsdoelstellingen en het kader voor na 2015 samenvoegt, en voor een eerlijke verdeling van de beperkte natuurlijke hulpbronnen. Maar als armoede- en milieuproblemen niet van bij het begin samen aangepakt worden, zal dit alles mislukken. 

‘In de Filippijnen helpen de Millenniumdoelstellingen eindelijk om de armoede aan te pakken, maar ze zijn geen betrouwbare graadmeter voor duurzame ontwikkeling. De prioriteit van de overheid is het verminderen van de armoede, maar die valt hiervoor terug op milieuverwoestende mijnbouw,’ zegt Nanette Antequisa, Algemeen Directeur van de Filippijnse ngo ECOWEB.

Stoelendans op de Titanic

De organisaties waarschuwen ook dat het succes van om het even welke doelstellingen in de toekomst afhangt van de mate waarin de Millenniumdoelstellingen er uiteindelijk zullen in slagen de armoede in de wereld uit te roeien.

De overheden in Rio zijn de stoelen op het dek van de Titanic aan het herschikken, terwijl 1,4 miljard mensen in de wereld nog altijd in armoede leven en dagelijks moeten vechten voor voedsel, water en energie. Voor deze mensen zijn milieu en ontwikkeling geen afzonderlijke keuzes. We moeten de spurt aantrekken om de bestaande Millenniumdoelstellingen te halen, en er moet één enkel universeel kader komen dat ze opvolgt.

Overheden zijn aan het kibbelen over wie met de pluimen mag gaan lopen om alweer een nieuw internationaal initiatief te leiden, terwijl het juiste opzet ervan onduidelijk blijft. De nieuwe reeks doelstellingen moet positieve verandering brengen voor de armsten. Want zij zien voedsel, water, energie en propere lucht niet als een armoede- óf milieuprobleem. Het enige wat zij willen, is overleven en een fatsoenlijk leven leiden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift

Word proMO* of Doe een gift