Rivaliserende mijnwerkers voeren strijd om Boliviaanse mijn

Twee rivaliserende Boliviaanse groepen raken het maar niet eens over de exploitatie van de mijn Colquiri. De ene groep wil verder nationaliseren, de andere wil meer private mijnwerkers aantrekken.

Al maanden heerst er verdeeldheid over de exploitatierechten van de Boliviaanse Colquirimijn, waar tin, zink en zilver te vinden zijn.  De overheid liet in juni een deel van het gebied over aan nationaal mijnbedrijf Corporación Minera de Bolivia (Comibol). De rest van het gebied is nog in handen van de private private coöperatie 26 de febrero. Volgens een decreet mag die laatste nog ongeveer zeventig procent van het gebied exploiteren, terwijl het staatsbedrijf slechts een kleine zone in het zuiden toebedeeld kreeg . Deze ongelijke verdeling zorgt al geruime tijd voor conflicten tussen de werknemers uit de private sector en die uit de openbare.

Dinsdag legden de arbeiders uit de private sector zelfs de hele hoofdstad plat door drie toegangswegen tot La Paz te blokkeren. De blokkades zijn donderdag opgeheven, maar de strijd om de lucratieve Roasio-ader in het noordelijke deel gaat nog steeds verder. Gesteund door de grootste nationale vakbond, Central Obrera Boliviana (COB) legden alle arbeiders uit de sector vrijdag vierentwintig uur lang het werk neer.  Ze organiseerden een nationale betoging in La Paz, waarbij ze eisten dat de overheid het hele mijngebied zou nationaliseren.

Nationaliseren

In juni besliste de Boliviaanse overheid om een deel van de mijn Colquiri toe te wijzen aan overheidsbedrijf Comibol. Coöperatie 26 de febrero zoude het noorden blijven exploiteren, staatsbedrijf Comibol kreeg een kleiner gebied in het zuiden toegewezen. Een deel daarvan is echter niet exploiteerbaar, waardoor deze zone veel minder lucratief is. De arbeiders waren dan ook  allerminst tevreden met deze regeling, en besloten in augustus een deel van de private nederzetting in te nemen. Sindsdien staan de twee groepen lijnrecht tegenover elkaar. De privaten vinden dat de syndicalisten de regeling zoals vastgelegd in het officiële decreet, Decreto 1337,moeten naleven. Hun tegenstanders willen dat het hele gebied genationaliseerd wordt.

Bovendien zijn volgens de privaten heel wat arbeiders van 26 de abril overgelopen naar Comibol, omdat ze daar kunnen genieten van meer werkzekerheid en sociale voordelen. Om hun personeelsbestand terug op te krikken, willen de privaten mijnwerkers uit andere gebieden aantrekken, maar Decreet 1337 verbiedt dit. De regering onderhandelt al weken met de privaten over een nieuwe regeling, maar men lijkt maar niet tot een akkoord te komen. Critici vinden dat de regering  beide partijen te veel naar de mond praat, waardoor men steeds radicaler wordt.

Conflict

De voorbije dagen escaleerde het conflict.  Gewapend met explosieven en vuurwapens blokkeerden de privaten dinsdag de drie hoofdwegen naar La Paz. Ze zeiden niet meer te willen onderhandelen –de beloftes die de overheid hen doet worden toch niet nageleefd –en dreigden zelfs de hele water-en energievoorziening van La Paz af te sluiten.

Donderdag werd er echter toch overlegd, en laat op de avond kwam men tot een compromis: de regering krijgt tot 18 september om de zaak te onderzoeken en een oplossing te vinden. Tot die tijd zullen de privaten geen acties meer voeren en worden alle blokkades opgeheven. Vrijdag betoogde de openbare sector, gesteund door vakbond COB in de binnenstad van La Paz.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3196   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift