Rupert Murdoch bepaalt binnenkort nog meer nieuws

De Amerikaanse wetgever staat op het punt een wet
goed te keuren die het mediagroepen een pak makkelijker maakt om meer titels
en zenders te groeperen. Maar critici vrezen dat in de toekomst eenn
handjevol bazen van mediareuzen kan bepalen wat de Amerikaanse burger weet
en vooral wat hij niet weet. Tegenstanders van de wet bepleiten uitstel en
roepen om een breed, publiek debat.


Critici dringen erop aan om de stemming van een nieuwe wet over de
Amerikaanse media uit te stellen. Volgens hen zal de nieuwe wet het
medialandschap in de VS grondig hertekenen. Met de nieuwe wet zouden immers
een paar beperkende bepalingen wegvallen voor grote conglomeraten, waardoor
die reuzen op korte termijn nog een pak zouden kunnen groeien. Het
wereldnieuws zou de Amerikaanse burger dan maar alleen via een aantal van
die grote reuzen bereiken, met alle gevolgen voor democratische waarden,
pluralisme en minderheden van dien.

De vijf leden van de Federal Communications Commission (FCC) zouden
binnenkort een wet goedkeuren die grote conglomeraten een groter deel van de
mediakoek geven in meer dan 100 Amerikaanse steden. Volgens critici van het
FCC voorstel is het immers een gegeven dat het wegnemen van beperkende
regels altijd in het voordeel werkt van de grote bedrijven. Eind jaren ‘90
werden de spelregels voor radiozenders versoepeld. Clear Channel
bijvoorbeeld bezat toen 40 kanalen en bezit er nu 1.200, waarmee het de
grootste speler op de Amerikaanse radiomarkt is geworden. Disney en Time
Warner, eigenaars van respectievelijk ABC en CNN zijn verdrievoudigd in de
jaren negentig.

Volgens sommige media-analisten speelt het FCC niet langer de rol van
waakhond die het belang van de burgers moet bewaken, omdat het in de loop
van de tijd veel te vergroeid is geraakt met de media-industrie. Het FCC
blaft niet meer als de media-industrie een aanslag wil plegen op het
openbaar belang.

Nochtans gaat het volgens de advocatengroep MoveOn.org wel degelijk om een
aanslag. Zonder wetten die monopolies in de media verbieden, zal het aantal
bedrijven dat de toegang tot nieuws en entertainment bepaalt, steeds verder
slinken. De groten worden groter en de kleintjes steeds kleiner, tot ze van
de kaart worden geveegd. De groeiende reuzen kunnen – terwijl de kritiek
steeds meer verstomt – hun eigen ideologische overtuigingen door de strot
van de kijkers en lezers rammen. Op lange termijn ondermijnt dat de
mogelijkheid van die kijker en lezer om zijn eigen wereldbeeld op te bouwen,
omdat hij te eenzijdig wordt geïnformeerd.

Twee bepalingen uit de wet zouden door de nieuwe wet worden geamendeerd. De
eerste bepaling stipuleert dat een bedrijf geen krant èn een
televisiestation mag hebben op dezelfde markt. Een tweede bepaling beperkt
het marktaandeel van televisiezenders tot 35 percent van de huishoudens.
Volgens de nieuwe wet zou de eerste bepaling worden opgeheven en de tweede
bepaling worden versoepeld van 35 naar 45 percent. Daar komt nog bij dat een
bedrijf in grote steden als New York of Los Angeles, drie televisiezenders
zou mogen bezitten.

Voorstanders van de wet beweren dat de huidige wet voorbijgestreefd is. Als
de huidige mediabedrijven niet mogen groeien, dan zal gratis televisie gauw
tot het verleden behoren. Kijkers zouden dan enkel nog via kabel- en
satellietmaatschappijen programma’s kunnen kopen en ze duur betalen. Een
argument dat door de tegenstanders wordt weggewuifd : het aanbod via
betaaltelevisie en internet is nu al immens, maar toch blijven de
commerciële zenders bij bepaalde doelgroepen hoge toppen scheren.

Honderdduizenden mensen die de wet naar de vuilnisbak willen verwijzen,
hebben er bij het FCC op aangedrongen om de stemming uit te stellen. Zij
willen een publiek debat, waarbij alle amendementen grondig worden
doorgelicht. Heel wat tegenstanders gaan ervan uit dat als de publieke
opinie de draagwijdte van de nieuwe wet ten volle zou beseffen, het FCC en
zijn voorzitter Michael Powell – zoon van Colin – oorverdovend zouden worden
teruggefloten. De advocatengroep MoveOn.org heeft via haar site 150.000
afwijzende online reacties gekregen op de nieuwe wet.

Door de wet goed te keuren dient het FCC volgens de tegenstanders braaf het
belang van de industrie, waarmee de leden van de Commissie warme banden
zouden hebben. Volgens een rapport van het Center for Public Integrity (CPI)
hebben FCC beambten tot 2.500 trips genoten die zijn betaald door de
industrie. De leden gebruiken ook steeds meer cijfers en data van de
industrie om hun houding te rechtvaardigen. De CPI hekelt dat het zonder de
nieuwe wet al een realiteit is dat een paar mediagigantan als Viacom, Clear
Channel en Comcast grote delen van de markt domineren. Ook de International
Federation of Journalists, die journalisten vertegenwoordigt uit meer dan
100 landen, heeft haar bezorgdheid uitgedrukt over de nieuwe wet.

Maar het is weinig waarschijnlijk dat Michael Powell de stemming uitstelt.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3190   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift