Sandinisten leren armen opnieuw boeren

De Sandinistische regering van Nicaragua wil inwoners van arme landbouwgebieden een kans geven zelfvoorzienend te worden door zaaigoed een vee te doneren. De regering begint daarom in mei met de steun van internationale hulpagentschappen het plan “Nulhonger”.
Zesenveertig procent van de 5,4 miljoen Nicaraguanen leeft in armoede en van die 2,4 miljoen mensen wonen er 1,7 miljoen op het platteland, blijkt uit statistieken van het VN-Ontwikkelingsfonds UNDP. Volgens de Wereldvoedselorganisatie krijgt 27 procent van de mensen niet de dagelijkse hoeveelheid van 2200 calorieën binnen die nodig is om gezond te blijven. Een record in Centraal-Amerika.
Om daar wat aan te doen gaat de regering onder leiding van de Sandinistenleider Daniel Ortega 50 miljoen dollar (38 miljoen euro) investeren in een Programma voor Nulhonger, geïnspireerd op een Braziliaans voorbeeld. Het geld is deels afkomstig van fondsen die zijn vrijgekomen door de kwijtschelding van een deel van de Nicaraguaanse staatsschuld door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Wereldbank en het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties.
Het programma gaat van start bij de landelijke gemeenschappen langs de Stille Oceaan in het westen van het land en bij geïsoleerde gebieden langs de Caribische kust, waar de honger en de armoede het grootst zijn. In mei start de verspreiding van zaaigoed, pluimvee, varkens en koeien bij arme landelijke gezinnen. Ze krijgen ook uitleg over de boerenstiel, onderwijs en medische verzorging. Gedurende vijf jaar moeten zo 15.000 gezinnen en in totaal 100.000 mensen worden geholpen.
De overheid wil een netwerk van winkeltjes opzetten waar de boeren goedkoop landbouwbenodigdheden kunnen kopen. Venezuela heeft zich bereid getoond voor een vriendenprijs meststoffen en een miljoen flessen butaangas te leveren. De verspreiding van de gasflessen moet voorkomen dat de mensen bossen kappen om aan hout te komen om te koken.
Voor Oscar Nuñez, de directeur van het Nulhongerprogramma, gaat het om een “integraal project”. De bedoeling is niet alleen om aan de voedselbehoefte van arme landbouwgemeenschappen te voldoen, maar ook om hen de productiemiddelen en de expertise te verschaffen om een stabiel inkomen te verzekeren.
De halvering van het aantal mensen dat honger lijdt of in extreme armoede leeft is het eerste van de acht Millenniumdoelen die de internationale gemeenschap graag gerealiseerd wil zien tegen 2015. Om het eerste Millenniumdoel te halen moet Nicaragua het aantal mensen in extreme armoede tegen 2015 terugdringen tot 9,5 procent van de bevolking. Dat dat doel gehaald wordt, is erg onwaarschijnlijk.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2630   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift